Napísal užívateľ Administrator   
Pondelok, 28 November 2016 19:51

Matematicko-fyzikálna súťaž "NÁBOJ JUNIOR"

Súťaž Náboj junior

Náboj Junior je matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V súťaži nejde o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy, ale naopak, úlohy spravidla vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Príklady sú netradičné, pomáhajú rozvíjať predstavivosť, logické myslenie a predovšetkým záujem o matematiku a fyziku. Úspech väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci.

Dňa 25. 11. 2016 našu školu reprezentovali na tejto súťaži  na Gymnáziu P. de Coubertina v Piešťanoch dva tímy v zložení:
Tamara Mosná (9), Nela Mozoláková (9), Michaela Naďová (9), Alexandra Vargová (9)
Daniela Figurová (8), Jakub Hladík (8), Marek Konečný (8), Emma Kubišová (8)

Súťaž Náboj junior Súťaž Náboj junior
   
Súťaž Náboj junior Súťaž Náboj junior

Z ôsmych zúčastnených tímov sme obsadili tretie miesto (tím ôsmakov) a štvrté miesto (tím deviatakov).
Tím ôsmakov sa navyše rozhodol, že popracuje na stratégii a taktike, upevní tímový duch a v budúcom školskom roku zabojuje o striebornú pozíciu.

Mgr. Libuša Horváthová


Aktualizované: Streda, 30 November 2016 08:03
 
Napísal užívateľ Administrator   
Pondelok, 21 November 2016 19:45

Deň vojnových veteránov (Deň červených makov)

Na začiatku 20.storočia zasiahli svet dva obrovské vojnové konflikty. Prvý z nich nazývaný aj veľká, neskôr prvá svetová vojna, trval od roku 1914 do roku 1918 a priniesol niekoľkomiliónové straty na ľudských životoch. Z našej obce v tomto vojnovom besnení zahynulo 76 mužov, ktorých mená sú vytesané na pamätníku obetiam I. a II. svetovej vojny.

Prímerie bolo podpísané o 5:00 11. novembra 1918 v Compiègne a začalo platiť od 11:00.

Spomienka na Deň divých makov

Pamiatku obetí I.svetovej vojny a zároveň aj Deň vojnových veteránov alebo Deň červených makov sme si už po tretíkrát pripomenuli aj v Krajnom, a to za spolupráce obce Krajné, Jednoty dôchodcov na Slovensku v Krajnom a Základnej školy s materskou školou v Krajnom. Spomienka začala presne o 11.hodine a 11.minúte rozozvučaním kostolných zvonov, potom p. Horák, predseda JDS v Krajnom, predniesol zúčastneným krátky príhovor a priblížil udalosti I. svetovej vojny a jej dôsledky. Žiaci 9. ročníka ZŠ s MŠ položili k pamätníku kyticu červených makov a zapálili sviečky na pamiatku padlých.

Spomienka na Deň divých makov   Spomienka na Deň divých makov  
  
Spomienka na Deň divých makov   Spomienka na Deň divých makov

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ivan Gálik  

To, že symbolom Dňa veteránov sa stal kvet, má pôvod v básni kanadského chirurga Johna McCraeho, ktorý slúžil na západnom fronte, neďaleko belgického mesta Ypres. Vo svojej básni vyjadril žiaľ nad zabitými spolubojovníkmi, ležiacimi na poliach plných vlčích makov.


Aktualizované: Utorok, 22 November 2016 15:12
 
Napísal užívateľ Administrator   
Nedeľa, 20 November 2016 21:15

Exkurzia  Brezová pod Bradlom – Myjava

Dňa 9.11.2016 sme s ôsmakmi a deviatakmi navštívili Prezentáciu stredných škôl v KD Samka Dudíka v Myjave. Zástupcovia gymnázií, odborných škôl a učilíšť z okresov Skalica, Senica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom... našich žiakov oboznámili s možnosťou štúdia na ich školách a predviedli im, čo všetko ich študenti dokážu.

Zúčastnili sme sa aj Dňa otvorených dverí na Gymnáziu a Strednej priemyselnej škole v Myjave. ôsmaci navštívili Múzeum SNR v Myjave.
Exkurziu sme však začali v Brezovej pod Bradlom, v Národnom dome Štefánikovom, kde sme si pozreli Pamätnú izbu Dušana Samuela Jurkoviča. Expozícia síce nie je veľká, je sústredená iba do jednej miestnosti, ale jej návšteva v nás zanechala aj vďaka zanietenému a erudovanému výkladu PhDr. Matúša Valihoru hlboké dojmy.

Exkurzia Brezová-Myjava Exkurzia Brezová-Myjava

O Dušanovi Jurkovičovi, rodákovi z Turej Lúky a výnimočnom architektovi, sme sa dozvedeli veľa nových faktov. Napríklad aj to, že námety pre svoju tvorbu hľadal i v okolitých dedinách Hrachovište, Krajné, Kostolné..., kde si kreslil ľudové obydlia, a prvky ľudovej architektúry neskôr využil vo svojich projektoch. Videli sme návrhy vojenských cintorínov, kúpeľných budov v Luhačoviciach, turistických ubytovní  -  pustevní -  v Rožnove.

Oboznámili sme sa aj s jeho dielami na Brezovej – vstupnou bránou na cintorín, Dejinným pamätníkom na cintoríne, pod ktorým ho neskôr pochovali, pamätníkom hurbanovských bojov i neuskutočneným návrhom prestavby areálu evanjelického kostola.
Najviac nás však zaujal  roztvárací model Bradla. Videli sme, kde presne je Štefánik s dvoma talianskymi letcami pochovaný a čo sa v priestore nad ich hrobkou nachádza.

Exkurzia Brezová-Myjava Exkurzia Brezová-Myjava

Zaujímavým doplnením prehliadky bolo aj premietanie krátkeho filmu zo Štefánikovho pohrebu.

Mgr. Viera Boorová


Aktualizované: Pondelok, 21 November 2016 13:53
 
Napísal užívateľ Administrator   
Nedeľa, 20 November 2016 20:37

Okresné kolo Olympiády
zo slovenského jazyka

Okresné kolo OSJ

Dňa 15.11.2016 sa v ZŠ Viestova v Myjave konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V jednej kategórii súťažili spoločne žiaci 8. a 9. ročníka. Našu školu v súťaži reprezentovali dve ôsmačky – Lívia Knapová a Daniela Figurová. Olympiáda pozostávala z vedomostného testu, tvorby slohového útvaru a prednesu prejavu na konkrétnu tému. Naše žiačky preukázali svoju šikovnosť hlavne vo vedomostnej časti, v ktorej Lívia získala najviac bodov zo všetkých 12 súťažiacich a Daniela mala od nej iba o bod menej. Dokázali tak, že sú na tom  vedomostne minimálne rovnako dobre  ako najlepší deviataci z nášho okresu.

V celkovom hodnotení bola Lívia tretia a Daniela šiesta.

Blahoželáme!


Aktualizované: Nedeľa, 20 November 2016 20:47
 
Napísal užívateľ Administrator   
Štvrtok, 03 November 2016 17:39

Vlastivedno - geografická  exkurzia  do regiónu ORAVA

Naša škola už po druhýkrát zorganizovala vlastivedno – geografickú trojdňovú exkurziu pre žiakov štvrtého a deviateho ročníka. Cieľom projektu: "Poznávame Slovensko" bolo žiakom sprístupniť učivo vlastivedy a geografie zaujímavým spôsobom. Vybrali sme sa  do  regiónu Orava.

Orava je región na severozápadnom Slovensku , ktorý patrí do Žilinského kraja. Zo severu je ohraničený slovensko-poľskou hranicou a pohorím Oravských Beskýd, z východu veľkolepými Roháčmi, ktoré sú súčasťou Západných Tatier, na západe pohorím Malej a Veľkej Fatry a na juhu jedinečnými Chočskými vrchmi. Malebný kraj  je príťažlivý pre každého návštevníka. Čo sme videli,  čo nás zaujalo?

13. okóber 2016

Naše poznávanie sa začalo krajským mestom- Žilinou. Navštívili sme Budatínsky zámok, ktorý  je jednou z historických a architektonických dominánt Žiliny. Zámok bol v minulosti významnou pevnosťou. Zaujala nás mohutná veža, ktorá je najstaršou časťou  a  bola vybudovaná v čase, keď uhorskí  králi opevňovali krajinu na obranu proti útokom Tatárov.

Vlastivedno - Budatín Vlastivedno - Budatín
Galéria fotografií z Budatínskeho zámku

Naše putovanie pokračovalo ďalšou  pevnosťou, hradom Strečno. Strečno patrilo medzi kráľovské hrady a bolo miestom, kde sa od obchodníkov vyberalo clo. Najviac nás však zaujal fakt, že v hradnej krypte pod kaplnkou objavili rakvu so Žofiou Bosniakovou, manželkou niekdajšieho majiteľa hradu Františka Vešeléniho. Jej telo aj po 45 rokoch bolo takmer v neporušenom stave. Bosniakovej pozostatky preniesli  do blízkej dedinky do Tepličky. Neskoršie s povolením cirkevnej vrchnosti telo uložili do sklenenej rakvy, ktorú spolu s jej portrétom umiestnili v tamojšom kostole. Bohužiaľ, jej telesné pozostatky sa po súčasnosť nezachovali.

Vlastivedno - Strečno Vlastivedno - Strečno
Galéria fotografií z hradu Strečno

Zo Strečna sme si to namierili k blízkemu pamätníku francúzskych partizánov. Je  to národná kultúrna pamiatka, ktorá sa nachádza na vrchu Zvonica. Každoročne sa pri výročí Slovenského národného povstania konajú pri pamätníku spomienkové slávnosti na počesť SNP a tiež bojovníkov, ktorí v ňom bojovali.

Vlastivedno - Strečno - Pamätník franc. partizánov   Vlastivedno - Strečno - Pamätník franc. partizánov
VVlastivedno - Strečno - Pamätník franc. partizánov
Galéria fotografií z pamätníka

Naše putovanie pokračovalo  do prírody. Vybrali sme sa na  turistický pochod, ktorý priniesol očakávaný výsledok. Videli sme nádherný výtvor prírody,  Šútovský vodopád . Vidieť ho naživo je potešením pre malých i veľkých. Je to skvost, ktorý je ozdobou Malej Fatry.  Jeho  mohutné pásy vody sa  rútia z vrcholu brala. Stekajú po vysokej skalnej stene. Zážitok na celý život. Ťažko sme opúšťali toto krásne miesto, ale pomaly sa zvečerievalo a my sme sa museli ubytovať. Čakalo nás mesto Tvrdošín, ktoré sa stalo pre nás  domovom na dva dni.

Vlastivedno - Šútovský vodopád Vlastivedno - Šútovský vodopád
Galéria fotografií zo Šútovskéh vodopádu

14.  október 2016

Piatok  sme odštartovali plavbou  po Oravskej priehrade. Okrem turistickej atrakcie slúži aj ako zásobáreň vody, ale podieľa sa  aj na výrobe  elektrickej energie. Plavba bola zaujímavá, všetci sme sa tešili z prekrásnej jesennej prírody. Navštívili sme aj Slanický ostrov umenia, ktorý sa nachádza uprostred  Oravskej priehrady. Tam nás  zaujal  barokový kostol s kalváriou.

Vlastivedno - Oravská priehrada Vlastivedno - Slanický ostrov
Galéria fotiek z Oravskej priehrady

Plavba loďou Orava sa skončila, rozlúčili sme sa s lietajúcimi čajkami, ktoré nás sprevádzali plavbou a všetci sme sa tešili do novootvorenej Brestovskej jaskyne. Nachádza sa na území Tatranského národného parku v katastri obce Zuberec.  Patrí medzi druhovo najpestrejšie podzemné úkryty netopierov na Orave. Tajomná, plná očakávaní a adrenalínu, tak na nás pôsobila táto jaskyňa. Odniesli sme si veľa neopakovateľných zážitkov.

Vlastivedno - Brestovská jaskyňa Vlastivedno - Brestovská jaskyňa
Galéria fotiek z Brestovskej jaskyne

Z jaskyne naše putovanie pokračovalo do  skanzénu v Zuberci. Múzeum oravskej dediny sa nachádza pod Západnými Tatrami .Areál je rozčlenený na niekoľko častí:
Dolnooravský rínok
Mlynica
Hornooravská ulica
Goralské lazy
Kostol s cintorínom
Najviac sa nám páčila Mlynica. U mlynárky sme si zakúpili  spomienkové darčeky a spokojní sme odchádzali do Tvrdošína.

Vlastivedno - Múzeum Oravskej dediny Vlastivedno - Múzeum Oravskej dediny
Viacej fotiek z galérie

Po ceste do Tvrdošína  nasledovala ešte  jedna malá zastávka.  Zrúcanina tzv. Františkovej huty. Táto patrí k najvzácnejším technickým pamiatkam celého oravského regiónu. Historická železiareň, ktorá  je cenným dokladom o rozvinutej priemyselnej výrobe na Orave . Je známa i z filmu Tisícročná včela.

Vlastivedno - Františkova huta Vlastivedno - Františkova huta
Viacej fotiek z Františkovej huty

Pýchou Tvrdošína a jeho najstaršou zachovanou stavebnou pamiatkou je gotický drevený rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých na miestnom cintoríne. Nádherný oltár s obrazom Všetkých Svätých bol jedinečný. Pri prehliadke kostola zaujmú najmä obrazy apoštolov,  kazateľnica s postavami evanjelistov. Tento kostol bol  zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Prehliadkou tohto kostola sa skončil aj krásny deň plný zážitkov.

Vlastivedno - Tvrdošín Vlastivedno - Tvdošín - Kostol Všetkých svätých
Fotky z kostola Všetkých svätých

15.október 2016

Sobota ráno bola dňom, kedy sa naša exkurzia po regióne Orava končila. Ukazoval sa krásny slnečný deň a nás očakával Oravský hrad. Všetci sme sa tešili na posledný, spoločne strávený deň. Na strmom brale priamo nad obcou Oravský Podzámok nás vítal Oravský hrad. Je to jeden z najkrajších hradov Slovenska. Natáčala sa tu aj známa rozprávka, Kráľ Drozdia brada. Veľa zaujímavých, starých  a vzácnych predmetov nám umožnilo preniesť sa do dávnych čias. Chlapcov zaujali staré zbrane, zbrojná technika, dievčatá dobové oblečenie a jednotlivé miestnosti v hrade.

Vlastivedno - Oravský hrad
Ďalšie fotky z Oravského hradu....

Prehliadka sa skončila a nás v plnej jesennej nádhere očakával Dolný Kubín. Tam sme navštívili múzeum P.O. Hviezdoslava, Florinov dom a historický cintorín, kde sme si pripomenuli život a dielo našich popredných predstaviteľov literatúry.

Vlastivedno - Múzeum P.O.Hviezdoslava Vlastivedno - Florinov dom
Vlastivedno - historický cintorín
Fotografie z Dolného Kubína

Z Dolného Kubína sme zavítali do rodnej obce spisovateľa Martina Kukučína. V Jasenovej sme sa dozvedeli o živote a diele tohto literáta.

Vlastivedno - Dom Martina Kukučína Vlastivedno - Socha Martina Kukučína v Jasenovej
Viacej fotiek z Jasenovej

Našu cestu zavŕšila návšteva dreveného artikulárneho evanjelického kostola v Leštinách. Kostol je bohato zdobený rôznymi tvarmi, farbami  a motívmi. Zaujali nás nástenné kvetinové maľby ,ale aj barokový oltár  a bohato zdobená kazateľnica. Kostolík  bol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Práve táto návšteva urobila veľkú bodku za naším poznávaním Oravy. Chcem pochváliť našich žiakov, že na túto exkurziu  sa vedomostne pripravili a svojim spolužiakom  priblížili Oravu zaujímavými referátmi.

Drevený kostolík v Leštinách
Foto z Leštín

Vďaka patrí všetkým našim sponzorom, Rodičovskému združeniu,  nášmu pánovi riaditeľovi Mgr. Milanovi Medveďovi, zástupkyni  Mgr. Janke Domiňákovej  a Mgr. Danke Markovej. Bez menovaných  by sme tento zaujímavý výlet Oravou nemohli absolvovať. Ďakujeme!
Poďakovanie patrí aj Jankovi Kolárikovi mladšiemu, ktorý sa postaral o našu  bezpečnosť na cestách a šťastlivo nás dopravil na Oravu a späť domov.

Hovorí sa, že Orava je koniec sveta, no napriek tomu môžeme prehlásiť, že skrýva v sebe veľa krás, ktoré sa oplatí spoznávať.

PaedDr.  Ľubica Karliková


Aktualizované: Pondelok, 07 November 2016 11:25
 
Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2017 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!