Napísal užívateľ Administrator   
Pondelok, 10 Apríl 2017 18:17

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Krajnom vyhlasuje zápis detí do materskej školy
pre školský rok 2017/18.

Žiadosti sa budú prijímať v dňoch 2 - 4. mája 2017 v čase od 12.00 - 14.00 hod. v budove
Základnej školy s materskou školou v Krajnom.

Zákonný zástupca predloží so žiadosťou aj rodný list dieťaťa.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú
predloží zástupkyni pre materskú školu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa
od všeobecného lekára. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude
akceptovaná.
Do materskej školy sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, ktoré má osvojené
základné hygienické a sebaobslužné návyky - neplienkované.

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) sa prednostne do Zápis do MŠ materskej školy prijímajú:

 - deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
 - deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 - deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia PŠD

 


V prípade zvýšeného záujmu rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ, sa budú po splnení zákonom stanovených podmienok prednostne prijímať deti :

 - staršie ako tri roky,
 - s trvalým pobytom v spádovej obci,
 - deti zamestnaných rodičov
 - deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ alebo ZŠ v Krajnom

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžete vyzdvihnúť v budove Základnej školy
s materskou školou v Krajnom alebo stiahnuť na školskom webovom sídle.


Aktualizované: Pondelok, 10 Apríl 2017 18:53
 
Napísal užívateľ Administrator   
Utorok, 04 Apríl 2017 11:36

Olympiáda v nemeckom jazyku

„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“

V dnešnej dobe je veľmi dôležitý v medzinárodnom styku anglický jazyk. Aj u nás v škole sa tento jazyk stal prvým jazykom pre všetkých žiakov. V našom okolí je ale potrebný aj nemecký jazyk, nielen preto, že nemecky hovoriace krajiny sú neďaleko, ale i veľa nemeckých spoločností sa nachádza v našom regióne.
Preto nás teší, že hoci prvým cudzím jazykom pre našich žiakov je anglický jazyk, našlo sa 8 záujemcov o účasť na Olympiáde v nemeckom jazyku. Porovnali si svoje schopnosti v písomnej časti a 4 najlepší postúpili do ústnej časti, kde rozprávali na konverzačnú tému a opisovali obrázok. Svoje jazykové schopnosti a zručnosti si tak nielen preverili, ale aj zdokonalili, získali skúsenosti, ktoré budú pre nich užitočné na strednej škole aj v dospeláckom živote, kde budú s veľkou pravdepodobnosťou nemecký jazyk používať.

Olympiáda v nemecko jazyku Olympiáda v nemecko jazyku Olympiáda v nemecko jazyku
Olympiáda v nemecko jazyku Olympiáda v nemecko jazyku Olympiáda v nemecko jazyku

Najúspešnejší súťažiaci, ktorí sa umiestnili na medailových pozíciách, získali aj hodnotné ceny. Najmä deviataci ukázali, že sa už tento jazyk učia dlhšie, ostatní sa určite pripravia a zabojujú o víťazstvo v budúcom ročníku.

Konečné poradie Olympiády v nemeckom jazyku v školskom roku 2016/2017 je nasledovné:
1. miesto: Mária Medňanská   – 9. ročník
2. miesto: Michaela Naďová   –  9. ročník
3. miesto: Alexandra Vargová –  9. ročník


Aktualizované: Utorok, 04 Apríl 2017 11:57
 
Napísal užívateľ Administrator   
Sobota, 01 Apríl 2017 18:46

Podjavorinskej pamätník- školské kolo

Dňa 28. marca 2017 sa prvácka trieda rozzvučala hlasmi malých recitátorov. Najšikovnejší žiaci z triednych kôl  si zasúťažili v recitácií poézie a prózy. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií.

V prvej kategórií súťažili prváci a druháci. V druhej kategórií si zmerali recitátorské  schopnosti tretiaci a štvrtáci. Odborná   porota zložená z pani učiteliek primárneho vzdelávania rozhodla nasledovne:

1. Kategória:

1.miesto:  Barborka Vičanová – 2. ročník
2.miesto:  Natálka Ochodnícka – 2. ročník
3.miesto:  Romanko Pagáč – 1. ročník
                    Matejko Mozolák – 1. ročník

2. Kategória :

1.miesto:  Natálka Vičanová – 4. ročník
                   Alexander Kmeť – 3. ročník
2.miesto:  Patrícia Hornáčková – 4. ročník
3.miesto:  Ninka Jančeková– 4. ročník
                  Juraj Oružínsky– 3. ročník

Školské kolo Podjavorinskej pamätníka Školské kolo Podjavorinskej pamätníka

BLAHOŽELÁME!

Ľubica Karliková


Aktualizované: Sobota, 01 Apríl 2017 19:00
 
Napísal užívateľ Administrator   
Streda, 29 Marec 2017 19:24

OKO TIGRA

V stredu 22. marca 2017 sa naši žiaci po druhýkrát v tomto školskom roku zúčastnili besedy NEPZ. Je to skratka pre výchovno – vzdelávací projekt: NAJBOHATŠIE EKOSYSTÉMY PLANÉTY ZEM. Opäť sme sa stretli s pánom Milanom Jeglíkom, ktorý deťom rozprával o ochrane divokej prírody. Do Indonézie prvýkrát prišiel ako učiteľ potápania. Dnes trávi na Sumatre spolu so svojou partnerkou Zuzanou Kolouškovou polovicu roka.. Snažia sa vytvoriť ochranné pásmo okolo Národného parku Gunung Leuser.

Najbohatšie ekosystémy planéty Zem

Deťom sprostredkovali prostredníctvom fotopascii a fotografií život v tejto divokej prírode. Natočiť zvieratá v ich najprirodzenejšom prostredí nie je jednoduché. Zvieratá o človeku buď vedia a sú nervózne alebo vôbec neprídu. Fotopasca musí byť výborne zamaskovaná, aby ju pytliaci neodhalili. Jednu takú fotopascu sme si mohli prezrieť.

Aj naša škola si zakúpila fotopascu. Zábery z nej si môžete prezrieť v krátkom videu. Naše deti majú možnosť dvakrát do roka sledovať, čo sa na Sumatre v dažďových pralesoch udialo.

 
 

Na fotografiách sme videli prasce, medvede, tigre, makaki, veveričky, nosorožce, slony a iné zvieratá. Pán Jeglík nám prezradil, že pripravujú monitorovací projekt OKO TIGRA. V priebehu piatich rokov by chceli zmapovať dvadsať oblastí parku. Budú zisťovať základné informácie o tigroch, nosorožcoch a slonoch. O výskyte a chovaní týchto zvierat nie je veľa informácií. Dozvedeli sme sa, že sú to zvieratá, na ktoré sa najviac zameriavajú aj pytliaci. Rozprávanie o divých zvieratách bolo zaujímavé a deti pozorne počúvali..

Najbohatšie ekosystémy Zeme Najbohatšie ekosystémy Zeme Najbohatšie ekosystémy Zeme Najbohatšie ekosystémy Zeme

Spestrením bola aj súťaž, v ktorej museli odpovedať na otázky, ktoré pripravil pán Jeglík. A dodatok na záver: Učme deti k tomu, aby si budovali vzťah k slobode nielen ľudskej, ale aj zvieracej. To bola posledná myšlienka, s ktorou sa s nami naši hostia rozlúčili. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.


Aktualizované: Štvrtok, 30 Marec 2017 09:30
 
Napísal užívateľ Administrator   
Utorok, 21 Marec 2017 20:02

MATEMATICKÝ KLOKAN

Matematický klokan

Je súťaž, ktorá vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku. Inšpirovali sa podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii. Matematický klokan sa stal postupne najväčšou matematickou súťažou na svete. Úlohy Matematického klokana poznajú v 60 krajinách sveta na štyroch kontinentoch.

Matematický klokan

Na Slovensku ich za 20 rokov riešilo už 1 260 400 žiakov. Súťažné úlohy sú hravé, zaujímavé a podporujú logické myslenie. 20. marca 2017 sa súťažilo aj na našej škole. Do jubilejného 20. ročníka súťaže sa zapojilo 29 žiakov školy – od malých prváčikov až po veľkých ôsmakov.
Ako sa im darilo, kto bol úspešný, kto najúspešnejší, sa dozvieme 10. apríla 2017.

Mgr.  Libuša Horváthová


Aktualizované: Utorok, 21 Marec 2017 20:15
 
Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2017 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!