Napísal užívateľ Administrator   
Štvrtok, 03 November 2016 17:39

Vlastivedno - geografická  exkurzia  do regiónu ORAVA

Naša škola už po druhýkrát zorganizovala vlastivedno – geografickú trojdňovú exkurziu pre žiakov štvrtého a deviateho ročníka. Cieľom projektu: "Poznávame Slovensko" bolo žiakom sprístupniť učivo vlastivedy a geografie zaujímavým spôsobom. Vybrali sme sa  do  regiónu Orava.

Orava je región na severozápadnom Slovensku , ktorý patrí do Žilinského kraja. Zo severu je ohraničený slovensko-poľskou hranicou a pohorím Oravských Beskýd, z východu veľkolepými Roháčmi, ktoré sú súčasťou Západných Tatier, na západe pohorím Malej a Veľkej Fatry a na juhu jedinečnými Chočskými vrchmi. Malebný kraj  je príťažlivý pre každého návštevníka. Čo sme videli,  čo nás zaujalo?

13. okóber 2016

Naše poznávanie sa začalo krajským mestom- Žilinou. Navštívili sme Budatínsky zámok, ktorý  je jednou z historických a architektonických dominánt Žiliny. Zámok bol v minulosti významnou pevnosťou. Zaujala nás mohutná veža, ktorá je najstaršou časťou  a  bola vybudovaná v čase, keď uhorskí  králi opevňovali krajinu na obranu proti útokom Tatárov.

Vlastivedno - Budatín Vlastivedno - Budatín
Galéria fotografií z Budatínskeho zámku

Naše putovanie pokračovalo ďalšou  pevnosťou, hradom Strečno. Strečno patrilo medzi kráľovské hrady a bolo miestom, kde sa od obchodníkov vyberalo clo. Najviac nás však zaujal fakt, že v hradnej krypte pod kaplnkou objavili rakvu so Žofiou Bosniakovou, manželkou niekdajšieho majiteľa hradu Františka Vešeléniho. Jej telo aj po 45 rokoch bolo takmer v neporušenom stave. Bosniakovej pozostatky preniesli  do blízkej dedinky do Tepličky. Neskoršie s povolením cirkevnej vrchnosti telo uložili do sklenenej rakvy, ktorú spolu s jej portrétom umiestnili v tamojšom kostole. Bohužiaľ, jej telesné pozostatky sa po súčasnosť nezachovali.

Vlastivedno - Strečno Vlastivedno - Strečno
Galéria fotografií z hradu Strečno

Zo Strečna sme si to namierili k blízkemu pamätníku francúzskych partizánov. Je  to národná kultúrna pamiatka, ktorá sa nachádza na vrchu Zvonica. Každoročne sa pri výročí Slovenského národného povstania konajú pri pamätníku spomienkové slávnosti na počesť SNP a tiež bojovníkov, ktorí v ňom bojovali.

Vlastivedno - Strečno - Pamätník franc. partizánov   Vlastivedno - Strečno - Pamätník franc. partizánov
VVlastivedno - Strečno - Pamätník franc. partizánov
Galéria fotografií z pamätníka

Naše putovanie pokračovalo  do prírody. Vybrali sme sa na  turistický pochod, ktorý priniesol očakávaný výsledok. Videli sme nádherný výtvor prírody,  Šútovský vodopád . Vidieť ho naživo je potešením pre malých i veľkých. Je to skvost, ktorý je ozdobou Malej Fatry.  Jeho  mohutné pásy vody sa  rútia z vrcholu brala. Stekajú po vysokej skalnej stene. Zážitok na celý život. Ťažko sme opúšťali toto krásne miesto, ale pomaly sa zvečerievalo a my sme sa museli ubytovať. Čakalo nás mesto Tvrdošín, ktoré sa stalo pre nás  domovom na dva dni.

Vlastivedno - Šútovský vodopád Vlastivedno - Šútovský vodopád
Galéria fotografií zo Šútovskéh vodopádu

14.  október 2016

Piatok  sme odštartovali plavbou  po Oravskej priehrade. Okrem turistickej atrakcie slúži aj ako zásobáreň vody, ale podieľa sa  aj na výrobe  elektrickej energie. Plavba bola zaujímavá, všetci sme sa tešili z prekrásnej jesennej prírody. Navštívili sme aj Slanický ostrov umenia, ktorý sa nachádza uprostred  Oravskej priehrady. Tam nás  zaujal  barokový kostol s kalváriou.

Vlastivedno - Oravská priehrada Vlastivedno - Slanický ostrov
Galéria fotiek z Oravskej priehrady

Plavba loďou Orava sa skončila, rozlúčili sme sa s lietajúcimi čajkami, ktoré nás sprevádzali plavbou a všetci sme sa tešili do novootvorenej Brestovskej jaskyne. Nachádza sa na území Tatranského národného parku v katastri obce Zuberec.  Patrí medzi druhovo najpestrejšie podzemné úkryty netopierov na Orave. Tajomná, plná očakávaní a adrenalínu, tak na nás pôsobila táto jaskyňa. Odniesli sme si veľa neopakovateľných zážitkov.

Vlastivedno - Brestovská jaskyňa Vlastivedno - Brestovská jaskyňa
Galéria fotiek z Brestovskej jaskyne

Z jaskyne naše putovanie pokračovalo do  skanzénu v Zuberci. Múzeum oravskej dediny sa nachádza pod Západnými Tatrami .Areál je rozčlenený na niekoľko častí:
Dolnooravský rínok
Mlynica
Hornooravská ulica
Goralské lazy
Kostol s cintorínom
Najviac sa nám páčila Mlynica. U mlynárky sme si zakúpili  spomienkové darčeky a spokojní sme odchádzali do Tvrdošína.

Vlastivedno - Múzeum Oravskej dediny Vlastivedno - Múzeum Oravskej dediny
Viacej fotiek z galérie

Po ceste do Tvrdošína  nasledovala ešte  jedna malá zastávka.  Zrúcanina tzv. Františkovej huty. Táto patrí k najvzácnejším technickým pamiatkam celého oravského regiónu. Historická železiareň, ktorá  je cenným dokladom o rozvinutej priemyselnej výrobe na Orave . Je známa i z filmu Tisícročná včela.

Vlastivedno - Františkova huta Vlastivedno - Františkova huta
Viacej fotiek z Františkovej huty

Pýchou Tvrdošína a jeho najstaršou zachovanou stavebnou pamiatkou je gotický drevený rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých na miestnom cintoríne. Nádherný oltár s obrazom Všetkých Svätých bol jedinečný. Pri prehliadke kostola zaujmú najmä obrazy apoštolov,  kazateľnica s postavami evanjelistov. Tento kostol bol  zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Prehliadkou tohto kostola sa skončil aj krásny deň plný zážitkov.

Vlastivedno - Tvrdošín Vlastivedno - Tvdošín - Kostol Všetkých svätých
Fotky z kostola Všetkých svätých

15.október 2016

Sobota ráno bola dňom, kedy sa naša exkurzia po regióne Orava končila. Ukazoval sa krásny slnečný deň a nás očakával Oravský hrad. Všetci sme sa tešili na posledný, spoločne strávený deň. Na strmom brale priamo nad obcou Oravský Podzámok nás vítal Oravský hrad. Je to jeden z najkrajších hradov Slovenska. Natáčala sa tu aj známa rozprávka, Kráľ Drozdia brada. Veľa zaujímavých, starých  a vzácnych predmetov nám umožnilo preniesť sa do dávnych čias. Chlapcov zaujali staré zbrane, zbrojná technika, dievčatá dobové oblečenie a jednotlivé miestnosti v hrade.

Vlastivedno - Oravský hrad
Ďalšie fotky z Oravského hradu....

Prehliadka sa skončila a nás v plnej jesennej nádhere očakával Dolný Kubín. Tam sme navštívili múzeum P.O. Hviezdoslava, Florinov dom a historický cintorín, kde sme si pripomenuli život a dielo našich popredných predstaviteľov literatúry.

Vlastivedno - Múzeum P.O.Hviezdoslava Vlastivedno - Florinov dom
Vlastivedno - historický cintorín
Fotografie z Dolného Kubína

Z Dolného Kubína sme zavítali do rodnej obce spisovateľa Martina Kukučína. V Jasenovej sme sa dozvedeli o živote a diele tohto literáta.

Vlastivedno - Dom Martina Kukučína Vlastivedno - Socha Martina Kukučína v Jasenovej
Viacej fotiek z Jasenovej

Našu cestu zavŕšila návšteva dreveného artikulárneho evanjelického kostola v Leštinách. Kostol je bohato zdobený rôznymi tvarmi, farbami  a motívmi. Zaujali nás nástenné kvetinové maľby ,ale aj barokový oltár  a bohato zdobená kazateľnica. Kostolík  bol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Práve táto návšteva urobila veľkú bodku za naším poznávaním Oravy. Chcem pochváliť našich žiakov, že na túto exkurziu  sa vedomostne pripravili a svojim spolužiakom  priblížili Oravu zaujímavými referátmi.

Drevený kostolík v Leštinách
Foto z Leštín

Vďaka patrí všetkým našim sponzorom, Rodičovskému združeniu,  nášmu pánovi riaditeľovi Mgr. Milanovi Medveďovi, zástupkyni  Mgr. Janke Domiňákovej  a Mgr. Danke Markovej. Bez menovaných  by sme tento zaujímavý výlet Oravou nemohli absolvovať. Ďakujeme!
Poďakovanie patrí aj Jankovi Kolárikovi mladšiemu, ktorý sa postaral o našu  bezpečnosť na cestách a šťastlivo nás dopravil na Oravu a späť domov.

Hovorí sa, že Orava je koniec sveta, no napriek tomu môžeme prehlásiť, že skrýva v sebe veľa krás, ktoré sa oplatí spoznávať.

PaedDr.  Ľubica Karliková


Aktualizované: Pondelok, 07 November 2016 11:25
 
Napísal užívateľ Administrator   
Streda, 02 November 2016 11:44

Medzinárodný projekt o knihách a čítaní

Od októbra je 11 žiakov z ôsmej triedy zapojených do medzinárodného projektu Let’s read together (Čítajme spolu). Našimi partnermi sú žiaci z Chorvátska (ich pani učiteľka je autorkou projektu), Talianska, Portugalska, Rumunska a dvoch tureckých škôl. Prvý mesiac sme sa navzájom predstavovali, písali sme o našich školách a školských knižniciach, našich záľubách a vzťahu ku knihám. Vypĺňali sme dotazník o čítaní, ktorý obsahoval otázky o našich obľúbených domácich a zahraničných spisovateľoch, obľúbených knihách a žánroch. Spoločne sme prečítali slovenskú knihu, písali sme o jej autorke, o knihe, nakreslili sme obrázky najzaujímavejších scén z knihy.

Projekt Let´s read together Projekt Let´s read together Projekt Let´s read together

Všetky články píšeme v angličtine, sami si robíme fotografie, tvoríme prezentácie...  A keďže jedna hodina týždenne, ktorú máme na tieto aktivity vyčlenenú v rozvrhu, je málo, veľa vecí do projektu robíme i doma, vo voľnom čase. Projekt bude trvať do konca školského roka a našou úlohou bude prečítať ešte tri knihy svetových autorov a porozprávať o nich našim zahraničným kamarátom, navštíviť mestskú a národnú knižnicu, uskutočniť besedy so spisovateľmi...

Hoci je práca na projekte náročná, sme radi, že máme možnosť zlepšiť našu komunikáciu v angličtine, nájsť si nových kamarátov a takisto si zlepšovať svoje čitateľské zručnosti.

Ôsmaci


Aktualizované: Streda, 02 November 2016 13:54
 
Napísal užívateľ Administrator   
Streda, 02 November 2016 08:00

Ôsmacka čitateľská súťaž – vyhodnotenie za mesiac október

Školský rok sa naplno rozbehol a žiaci majú čoraz viac povinností. Musia viac času venovať príprave na vyučovanie a to sa odzrkadlilo aj v počte prečítaných kníh za tento mesiac.
V októbri sme prečítali dohromady 12 kníh. Z toho najviac  ̶  5  ̶  prečítala Simona Predná , ktorá sa stala „Čitateľkou mesiaca október“. Rada číta dievčenské romány a knihy zo skutočného života tínedžerov, a preto som jej za odmenu vybrala knihu „Dám ti aj slnko“.
Veľmi ma teší, že žiaci si vďaka súťaži postupne zlepšujú svoj vzťah ku knihám, učia sa vystupovať pred publikom a vyjadrovať svoje názory. Vždy spolužiaka, ktorý knihu čítal, pozorne počúvajú a kladú mu o knihe množstvo otázok. Som tiež rada, že mnohé prezentované knihy zaujali žiakov natoľko, že si ich od spolužiakov požičali a osobne prečítali.Čitateľská súťaž ôsmakov                                                                                 Čitateľská súťaž ôsmakov

Mgr. Viera Boorová


Aktualizované: Štvrtok, 03 November 2016 20:24
 
Napísal užívateľ Administrator   
Utorok, 01 November 2016 18:51

Zvieratká  tety Janky

Vo štvrtok 27. októbra 2016  usilovné včielky navštívili Centrum voľného času v Starej Turej. Absolvovali  výukový program: "Zvieratká tety Janky." Deti sa dozvedeli z rozprávania tety Janky  o zvieratkách, ktoré chovajú, o ktoré sa starajú  priamo v areáli CVČ. Teta nám predstavila  jednotlivé zvieratá, deťom vysvetlila, akú starostlivosť potrebujú, akou potravou ich treba kŕmiť.

Zvieratká tety Janky Zvieratká tety Janky
  
Zvieratká tety Janky Zvieratká tety Janky

Naši prváci mali možnosť pohladkať hada, jaštera gekončíka nočného, či agamu bradatú. Obdivovali nádherného leguána zeleného .Na záver sa nám predstavil spievajúci papagáj Karolko, ktorý zaspieval pieseň: “ Neďaleko od Trenčína.”  Bolo to skvelé oživenie príjemnej chvíle s tetou Jankou.

Zvieratká tety Janky Zvieratká tety Janky
  
Zvieratká tety Janky Zvieratká tety Janky
  
Zvieratká tety Janky Zvieratká tety Janky

Ďakujeme p. Janke Koníkovej za jej čas, ktorý nám v CVČ venovala a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Ľubica Karliková


Aktualizované: Utorok, 01 November 2016 19:26
 
Napísal užívateľ Administrator   
Streda, 26 Október 2016 14:28

Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame

 

Záložky do knihy 2016 Záložky do knihy 2016

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do Česko – slovenského projektu , ktorý je zameraný na tvorbu záložiek pre partnerskú školu v Českej republike.  Spolupráca prebiehala už po štvrtýkrát so Základnou školou s materskou školou Klobuky pri Kladne. Tvorili všetci žiaci z našej školy. Niektorí pristúpili k tejto úlohe zodpovedne a vytvorili veľmi krásne záložky.

Záložky do knihy 2016 Záložky do knihy 2016 Záložky do knihy 2016

Veríme, že záložky budú našim kamarátom v Česku dlho a dobre slúžiť, a že všetci získame prostredníctvom tejto výmeny väčšiu chuť čítať.
Začínajú dlhé jesenné dni, a preto sa prihováram k našim žiakom, aby častejšie zavítali do našej knižnice, ktorá je plná zaujímavých kníh.
Otváracie hodiny v knižnici
Utorok:  13.30 – 14.30 hod.
Streda:   12.30 – 14.30 hod.
Štvrtok:  12.30 – 13.30 hod.

Ľubica Karliková


Aktualizované: Štvrtok, 27 Október 2016 08:57
 
Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2017 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!