Napísal užívateľ Administrator   
Piatok, 09 September 2016 19:41

Čitateľská súťaž pre ôsmakov

To, že schopnosť čítať a rozumieť prečítanému je dôležitým predpokladom úspešnosti dieťaťa v škole, je všeobecne známe. Preto v našej škole vymýšľame už tradične pre deti rôzne aktivity, ktoré majú zlepšiť ich vzťah ku knihám a čítaniu vôbec. Pri príležitosti „Roka čitateľskej gramotnosti“, ako školský rok 2016/2017 nazvalo ministerstvo školstva, som pre mojich ôsmakov pripravila súťaž. Od septembra budeme každý mesiac súťažiť o titul „Čitateľ mesiaca“.
Žiaci majú prečítať knihu, priniesť ju na hodinu literatúry a porozprávať o nej spolužiakom. Nesmú však prezradiť príliš veľa. Povedia len:
1.    aký je to žáner
2.    o čom kniha je
3.    vyberú a prečítajú v triede časť knihy, ktorá ich najviac zaujala (maximálne 1 strana).

Cieľom bude „navnadiť“ spolužiakov, aby si aj oni knihu prečítali. Potom súťažiaci napíšu príspevok na web školy, do rubriky „Ôsmacke tipy na dobré knihy“.
Príspevok má obsahovať:
1.    názov knihy a meno autora
2.    fotografiu obálky knihy
3.    jej krátku recenziu (hodnotenie) – asi 10 viet.

Každý žiak môže v mesiaci prečítať a prezentovať viac kníh. Ten z nich, ktorý prečíta najviac kníh a súčasne o nich napíše, získa titul „Čitateľ mesiaca“. Každý nositeľ tohto titulu získa hodnotnú knižnú odmenu.
Dúfam, že súťaž bude prínosom nielen pre ôsmakov, ale aj pre ostatných žiakov našej školy, a že ôsmacke tipy (odkaz na rubriku nájdete na hlavnej stránke školy vľavo) inšpirujú k prečítaniu zaujímavých kníh aj ich.

Čitateľska súťaž pre ôsmakov     Čitateľska súťaž pre ôsmakov

 

Mgr. Viera Boorová


 
Napísal užívateľ Administrator   
Utorok, 06 September 2016 07:01

Začal sa nový školský rok 2016/2017

Po dvojmesačnom tichu priestory našej školy znovu ožili. V telocvični školy najmenších žiakov - prvákov ako i starších žiakov privítal riaditeľ školy Mgr. Milan Medveď, ktorý vo svojom príhovore načrtol, čo žiakov čaká v tomto školskom roku. Predstavil tiež nových členov pegagogického zboru - pani učiteľku Libušu Horváthovú, ktorá bude učiť matematiku a informatiku, pána učiteľa Andreja Škodáčka s aprobáciou anglický a nemecký jazyk a pani učiteľku Alicu Cibulkovú, učiteľku chémie, biológie a fyziky. Po slávnostnom otvorení nového školského si triedni učitelia odviedli žiakov do tried, kde bolo pre nich pripravených zopár prekvapení v podobe nového nábytku a interaktívnych tabúľ. Do niektorých tried pribudli aj noví žiaci.

Deti si deň užili, stretli sa s kamarátmi, ktorých cez leto nevideli a pekne sa zvítali aj s učiteľmi. Dúfame, že im takéto nadšenie zo školy vydrží čo najdlhšie.


Začal sa nový školský rokZačal sa nový školský rokZačal sa nový školský rokZačal sa nový školský rokZačal sa nový školský rok

Nech sa učiteľom v ich práci darí, pani kuchárkam nech obed neprihorí, pán školník nech má čo najmenej opráv a pani upratovačky pekne upratané triedy a chodby, žiakom nech učenie nerobí problémy.


 
Napísal užívateľ Administrator   
Štvrtok, 30 Jún 2016 11:40

Skončil sa školský rok 2015-16

Od ôsmej hodiny sa žiaci školy zhromaždili v telocvični, aby si z úst riaditeľa školy Mgr. Milana Medveďa vypočuli zhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov žiakov našej školy. Riaditeľ konštatoval, že popri úspechoch v predmetových súťažiach, olympiádach a športových súťažiach, niektorým žiakom nezáleží na dosahovaní dobrých výsledkov a taktiež mnohí z nich majú veľké nedostatky v dochádzke do školy, v správaní a príprave na vyučovanie. Pochválil vyznamenaných žiakov a odmenil ich za úsilie malými vecnými a knižnými odmenami. Ocenil plaketou J.A.Komenského za dlhoročnú prácu v materskej škole p.učiteľku Polákovú.

Ukončenie školského roku 2015-16 v ZŠsMŠUkončenie školského roku 2015-16 v ZŠsMŠ

Poďakoval za odvedenú prácu p.učiteľkám Kečkéšovej a Žažovej, ktoré odcházajú pracovať do iných škôl a pánovi učiteľovi Gergelovi, ktorý odchádza na zaslúžený starobný dôchodok.

V závere slávnostného zhromaždenia sa so školou, jej zamestnancami a mladšími spolužiakmi rozlúčili naši deviataci.

Ukončenie školského roku 2015-16 v ZŠsMŠUkončenie školského roku 2015-16 v ZŠsMŠ

Na záver slávnosti k ukončeniu školského roku sa žiaci rozpŕchli do svojich tried, kde obdržali vysvedčenie za celoročnú prácu.

Želáme všetkým žiakom prázdniny plné slnečných dní a o dva mesiace dovidenia znovu v škole.


 
Napísal užívateľ Administrator   
Utorok, 28 Jún 2016 21:28

Stretnutie po 65-tich rokoch od skončenia ZŠ

.....Zbohom škola, lúčime sa zbohom krásny školský čas, vábi nás už háj, lúčina či ozaj nesklame nás? Čas učenia sa nám skončil nový život nám plynie, ale krásna rozpomienka na školu nám nezhynie....

 Tak takouto piesňou si v piatok 24.6.2016 pripomenuli svoje dni strávené v škole dámy a páni, ktorí sa stretli po dlhých 65-tich rokoch od ukončenia deviatej triedy.
Neprišlo ich veľa, aj z tých, čo sa sľúbili, nakoniec všetci neprišli. Ale tí, ktorí sa dostavili, boli pozoruhodní. Nikto by nepovedal, že tie upravené krásne dámy môžu mať na krku 8 krížikov. Hoci sa im na tvárach objavili vrásky, ktoré opisovali, čím všetkým si za svoj život prešli, boli stále krásne, boli veselé a príjemné. Páni, ktorým zdravotný stav už neumožňoval, aby dámy vyzvali do tanca, bavili spoločnosť aspoň vtipnými historkami. Pani Obuchová – Lukáčová krásnym príhovorom všetkých srdečne privítala. Pani Fidrichová, ktorá stretnutie organizovala, prečítala list od bývalej pani učiteľky. Posedeli si v triede a potom sa presunuli do jedálne, kde im naše pani kuchárky pripravili chutný obed.  Pospomínali a pripomenuli si, ako im bolo v škole dobre.

Stretnutie po 65 rokochStretnutie po 65 rokochStretnutie po 65 rokochStretnutie po 65 rokochStretnutie po 65 rokochStretnutie po 65 rokochStretnutie po 65 rokochStretnutie po 65 rokochStretnutie po 65 rokochStretnutie po 65 rokochStretnutie po 65 rokochStretnutie po 65 rokochStretnutie po 65 rokochStretnutie po 65 rokochStretnutie po 65 rokochStretnutie po 65 rokoch

 Rozchádzali sa nie ako dôchodcovia, ale ako deviataci, veselí , urečnení , spokojní.
Ja som si vždy myslela, že energiu mi dodávajú malí škôlkari, ale po tomto stretnutí som zistila, že energiu a chuť do života môžu vlievať aj 80-roční ľudia, avšak musia jej mať na rozdávanie. To títo naozaj mali. Chcela by som im všetkým touto cestou popriať veľa zdravia a ešte veľa radosti do ďalších rokov. Už teraz sa teším, až prídu na ďalšiu stretávku.

Anna Maronová


 
Napísal užívateľ Administrator   
Utorok, 28 Jún 2016 18:48

Dejepisná exkurzia

      Koniec  školského roka býva už tradične spojený so školskými výletmi a  exkurziami.  Žiaci 6. a  7. ročníka navštívili dňa 20.6.2016 Múzeum holokaustu v  Seredi. Bolo otvorené na začiatku tohto roka v  priestoroch bývalého pracovného a  neskôr koncentračného tábora.      

Účastníci exkurzie sa dozvedeli, čo je antisemitizmus,  a  prečo niektorí ľudia v  období 2. svetovej vojny nenávideli Židov. Prešli tromi z  barakov, v  ktorých bývalí väzni pracovali a  boli ubytovaní. Videli osobné predmety, čo po nich v  tábore zostali, keď ich približne 17  000 deportovali do koncentračných táborov v  Osvienčime, Terezíne, Bergen-Belzene, Dachau, Mauthausene a  iných. Vystavené boli detské topánočky, kočík, bábika, ale napríklad aj kus kože v  liehu s  číslom väzňa, ktorý si jedna žena po skončení vojny odrezala, aby sa naň do konca života nemusela pozerať a  pripomínať si utrpenie prežité v  koncentračnom tábore. Hoci, na takéto niečo sa zabudnúť aj tak nedá.
Časť expozície je venovaná ľuďom, ktorí  Židom počas 2. svetovej vojny pomáhali. Lívia našla na pamätnej tabuli meno svojho prastarého otca, pána Michala Knapa z  Krajného, nositeľa vyznamenania „Spravodlivý medzi národmi“ za záchranu Židov pred holokaustom.
Žiaci si tiež pozreli výstavu o  koncentračnom tábore Sobibor a  vypočuli prednášku na tému „Deti a  holokaust“ s  krátkymi dokumentárnymi filmami o  ľuďoch, v  čase vojny deťoch, ktorým sa podarilo v  koncentračných táboroch prežiť. Tieto kruté príbehy žiakov veľmi dojali a  na ich žiadosť sme si v  škole zo zakúpeného DVD pozreli aj ďalšie. Sú zverejnené aj na internete, na stránke www.edah.sk.     

Dejepisná exkurzia Dejepisná exkurzia 
   
Dejepisná exkurzia Dejepisná exkurzia

V  areáli tábora sme videli vozeň pre dobytok z  vlakovej súpravy, ktorá dvakrát viezla Židov do Osvienčimu. Sprievodca nám ukázal budovu židovskej nemocnice, budovy s  bytmi dozorcov a  veliteľa tábora, ale aj Appelplatz, pre mnohých väzňov miesto najväčšieho utrpenia. Neraz museli po ňom behať celú noc dookola, pričom ich dozorcovia mlátili palicami. Nie všetci sa dožili rána. Niektorí vyčerpaní od únavy padli na zem a  viac už nevstali.
      Dúfam, že naši šiestaci a siedmaci po tejto exkurzii nikdy neuveria ľuďom, ktorí tvrdia, že holokaust nebol, a  že v  dospelosti  nebudú podporovať podobné prejavy netolerancie a  násilia, o  akých sa v  Seredi dozvedeli.

Dejepisná exkurzia Dejepisná exkurzia 
   
Dejepisná exkurzia Dejepisná exkurzia


      Druhá časť exkurzie bola zameraná na upevnenie vedomostí o  stredoveku. Navštívili sme Trnavu a  spolu so sprievodcom sme videli jej najvýznamnejšie stredoveké pamiatky: mestskú vežu, väzenie v  budove radnice, kostnicu pri Bazilike sv. Mikuláša, mestské hradby, na ktoré sme mohli aj vyjsť a  porozhliadať sa po Starom Meste a  nakoniec budovu Univerzity a  univerzitného Kostola sv. Jána Krstiteľa.

Dejepisná exkurzia Dejepisná exkurzia  Dejepisná exkurzia 
Dejepisná exkurzia Dejepisná exkurzia  Dejepisná exkurzia

iv>


      Náročný deň sme zakončili nákupmi v  obchodnom centre City Arena.


 
Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2017 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!