Napísal užívateľ Administrator   
Pondelok, 25 Apríl 2016 20:42

  Prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa  

  do materskej školy pre školský rok 2016/2017  

zapis

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Krajnom oznamuje rodičom, že prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do Materskej školy v Krajnom pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v dňoch 2. mája 2016 – 4. mája 2016 v čase od 12.00 hod – 14.00 hod. v budove Základnej školy s materskou školou v Krajnom.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zástupkyni pre materskú školu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná.

Do materskej školy sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, ktoré má osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky – neplienkované,

 V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) sa prednostne do materskej školy prijímajú deti:

 • -  deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

 • - deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 • - deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia PŠD

V prípade zvýšeného záujmu rodičov budú po splnení zákonom stanovených podmienok pri prijímaní uprednostnené deti:

 • - staršie ako tri roky

 • - s trvalým pobytom v spádovej obci

 • - deti zamestnaných rodičov

 • - deti, ktorých súrodenci už navštevujú Materskú alebo Základnú školu v Krajnom.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžete vyzdvihnúť v budove Základnej školy s materskou školou v Krajnom alebo

stiahnuť tu.


 
Napísal užívateľ Administrator   
Štvrtok, 28 Apríl 2016 19:13

Zázraky chémie a fyziky

Aj Vám sa niektoré kapitoly z fyziky zdali na ZŠ ťažko pochopiteľné?

Mnohým školákom tiež. V apríli sme sa zúčastnili v školskej telocvični putovnej výstavy s názvom „Spoznávaj vedu“. Sprievodcovia svetom vedy nám predviedli, že sa aj učivo týchto predmetov dá naučiť nenásilne a s humorom.

Zázraky fyziky a chémie Zázraky fyziky a chémie 

Dostali sme odpovede na mnohé otázky. Ako je možné, že spolužiačke horí ruka a ona oheň necíti. Ako sa dá zvukom zhasnúť sviečka, ako ozvučiť slamku na pitie a pískať na nej. Pochopiť čo je trenie a pretrhnúť silný špagát jedným správnym trhnutím, na pokuse s čajovým vrecúškom sme si overili to, čo sme už síce vedeli – že teplý vzduch stúpa hore. Akým kúzlom sa dá na seba postaviť 7 klincov. Videli sme, ako plechovka od piva stojí naklonená na hrane a nespadne. Neuveriteľné bolo, že cez nafúkaný balón sa dá prepichnúť špajľa a on nepraskne, čo spraví zmiešanie sódy bikarbóny a octu s plastovou rukavicou. A ešte iné pokusy zaujali veľkých i malých školákov.

Zázraky fyziky a chémie Zázraky fyziky a chémie

Presvedčili sme sa, že kúzla a zázraky sa dajú vysvetliť.

Mgr. Jarmila Kozárová


 
Napísal užívateľ Administrator   
Streda, 20 Apríl 2016 21:49

Výsledky - Matematický klokan

Oficiálne výsledky už sú zverejnené, v tomto ročníku na 1349 školách riešilo úlohy takmer 56 000 súťažiacich.

A ako sa darilo našim deťom? Najúspešnejšími riešiteľmi boli žiaci I. stupňa:

 • - žiačka 1. ročníka Barborka Vičanová, ktorá riešila úlohy Klokanka 1, dosiahla 60 bodov, čo je úspešnosť 100%, žiačku pripravovala pani učiteľka Mgr. Domiňáková

 • - žiak 2. ročníka Juraj Oružinský, ktorý riešil úlohy Klokanka 2, dosiahol 90 bodov, čo je tiež 100% úspešnosť, žiaka pripravovala pani učiteľka Mgr. Pagáčová

K výkonu oboch súťažiacich srdečne gratulujeme.

Odovzdávanie diplomov a vecných cien pre úspešných riešiteľov bude prebiehať v mesiaci máj. Celú akciu zdokumentujeme a budeme vás o nej informovať na stránke našej školy.

Každý súťažiaci dostane diplom, 20% najúspešnejších riešiteľov dostane diplom úspešného riešiteľa a ostatní dostanú účastnícky diplom. V každej vekovej kategórii bude najmenej 5% najúspešnejších riešiteľov odmenených vecnými cenami. V každej škole bude odmenený najúspešnejší riešiteľ. Všetci žiaci budú zaradení do žrebovania, ktoré sa uskutoční v polovici mája. Štyria vyžrebovaní výhercovia získajú tablety. Meno každého súťažiaceho bude v osudí toľkokrát, koľko získal bodov. Piaty tablet získa v žrebovaní jeden žiak spomedzi najúspešnejších riešiteľov z každej školy. Žiaci 1. stupňa z vybranej lokality sa budú môcť zúčastniť Klokankohrania. Vecné ceny budú súťažiacim zaslané poštou na adresu školy tak, aby ich dostali najneskôr 13. mája 2016.

Takže budeme držať palce našim deťom, aby sa šťastena usmiala aj na nich pri losovaní o tablety.

Ing. Edita Žažová


 
Napísal užívateľ Administrator   
Sobota, 09 Apríl 2016 08:05

Najbohatšie ekosystémy planéty Zem

Naša škola je zapojená do projektu Green life - Najbohatšie ekosystémy planéty Zem. Ide o aktivitu zameranú na ochranu prírody a životného prostredia.  Medzi deti našej školy zavítali dňa 31. 3. 2016 predstavitelia tohto projektu. Hlavným zámerom ochranárov bolo žiakom jednotlivých ročníkov prostredníctvom krátkej prednášky, videí, diskusie a súťaží  priblížiť život zvierat vo voľnej prírode. Taktiež upozorniť na problémy s odpadmi  v prírode, poukázať na neustále ničenie pralesov a následný úhyn vzácnych zvierat  v dôsledku ničenia ich prirodzeného prostredia. Prednáška pre deti materskej školy a žiakov nižších ročníkov bola zameraná na priblíženie života zvierat pod morskou hladinou. Zaujímavým a veku primeraným spôsobom rozprávali o význame vody pre všetky živé tvory. Dúfam, že pre všetkých   zúčastnených bola prednáška prínosom a deti odchádzali s pocitom, že môžu svojím správaním a konaním taktiež  prispieť k ochrane prírody.

Pohyblivé obrázky na tejto stránke sú vytvorené pomocou Magic Scroll

V. Vydarená


 
Napísal užívateľ Administrator   
Nedeľa, 10 Apríl 2016 15:43

Matematický klokan

Matematický klokan

Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete, ktorú poznajú žiaci v šesťdesiatich krajinách štyroch kontinentov. Vznikla približne v roku 1980 v Austrálii a od roku 1991 sa rozšírila aj do Európy.

Dnes sa súťaže zúčastňuje približne 6 miliónov žiakov zo 60 krajín. Súťaž je rozdelená do 13 samostatných kategórií:

Klokanko 1 – žiaci 1. ročníka ZŠ, Klokanko 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ, Klokanko 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ, Klokanko 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ, Školák 5 – žiaci 5. ročníka ZŠ, Školák 6 – žiaci 6. ročníka ZŠ a prímy 8-ročných gymnázií (OG), Benjamín 7 – žiaci 7. ročníka ZŠ a sekundy OG, Benjamín 8 – žiaci 8. ročníka ZŠ a tercie OG, Kadet 9 – žiaci 9. ročníka ZŠ a kvarty OG.

Potom sú ešte Kadeti a Juniori, pre žiakov SOŠ a gymnázii.

V tomto roku sa súťaž konala 21. marca a do nej sa zapojilo aj 22 žiakov našej školy. A ako sa súťažilo? Žiaci dostali testík, v ktorom bolo 24 úloh alebo 18 úloh, pre žiakov prvého stupňa. Prváčikovia ešte majú trochu problémy s čítaním, preto riešili iba 12 úloh, na riešenie mali 45 minút.

Žiaci druhého stupňa mali 60 minút na vyriešenie úloh. Pri riešení úloh pracovali sústredene a snažili sa porozumieť každej úlohe.

Pohyblivé obrázky na tejto stránke sú vytvorené pomocou Magic Scroll

A ako nám to celé dopadlo? Na výsledky si musíme počkať do 11. apríla 2016, kedy budú všetky testy vyhodnotené. Preto držíme našim deťom palce a prajeme im veľa úspechov aj do ďalších ročníkov

Ing. Edita Žažová


 
Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2017 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!