Základná škola v Krajnom
Zoznam žiakov 6. triedy - triedny učiteľ RNDr.Ladislav Gergel

P.č.Priezvisko a menoP.č.Priezvisko a meno
 01Arbetová Nikola18 Lehoczká Michaela
02Baladová Lea19 Lovecký Martin
03 Baranovič Tomáš20 Macháčová Radoslava
04 Boorová Jana21 Marušicová Lea Lejla
05Čavojská Barbora22 Medveď Patrik
06 Dlhý Vladimír23 Meďňanský Richard
07 Domiňák Matúš24Melicher Martin
08Gažo Ľubomír25 Nedorostová Beáta
09 Haňák Matúš 26 Polák Marcel
10 Haňáková Ivana 27 Predný Tomáš
11 Hargašová Monika 28Svitková Alexandra
12 Heráková Dana 29 Šulganová Andrea
13 Hornáčková Monika30Tarinová Markéta
14Kamačaj Dominik31 Turanová Mariana
15Karlík Ján 32 Tĺčiková Natália 
16 Klein Kevin33 Vydarená Magdaléna
17 Lacko Daniel   

Základná ąkola v Krajnom, 916 16 Krajné 173, Tel.: 00421-032/7786107,
http://www.zskrajne.sk, Email: ucitel@zskrajne.sk