Projekt kopanice Krajného Mitalovec

tl1.jpg (1514 bytes)
tl2.jpg (1635 bytes)
tl3.jpg (1628 bytes)
tl4.jpg (1720 bytes)
tl5.jpg (1697 bytes)
tl6.jpg (1659 bytes)
  

V priebehu 8.storoèia rozčlenili celý chotár Krajného do 4 obvodov.Mitalovec a okolité -najbližšie osady tvoria štvrtý,posledný obvod Krajného.

Prečo je Mitalovec Mitalovcom?

V minulosti poznali ľudia osadu pod názvom Michalovec.Vraj tu žilo veľa mužov mena Michal.Od tohto názvu zmenou hlásky vznikol názov Mitalovec.