Projekt kopanice Krajného Mitalovec

tl1.jpg (1514 bytes)
tl2.jpg (1635 bytes)
tl3.jpg (1628 bytes)
tl4.jpg (1720 bytes)
tl5.jpg (1697 bytes)
tl6.jpg (1659 bytes)
  

Na Mitalovci žije 22 obyvateľov.Z tohto počtu 12 žien a 10 mužov.Je tu prevaha starších ľudí ako mladších , preto je priemerný vek je 45 rokov.

Za prácou dochádzajú do Krajného , Starej Turej , Piešťan a Vrbového.Priemerná zamestnanosť je 55,5%.

Dve žiačky dochádzajú do ZŠ v Krajnom,jeden žiak na SŠ v Starej Turej a jedna na VŠ v Bratislave.

Obyvatelia Mitalovca navštevujú kostol v obci Krajné v ktorom vyznávajú evanjelické náboženstvo.              

Na Mitalovci sú 3 domy využívané ako chalupy,ktoré si postavili alebo zrekonštruovali chatári z Bratislavy a Myjavy.