Obyvatelia

Obyvateľmi tejto osady sú prevažne starší občania.

Štatistické údaje o obyvateľoch:

národnosť obyvateľov: slovenská

počet obyvateľov:36 , z toho 20 žien a 16 mužov

počet detí do 18 rokov: 6

vekový priemer: 45,69 roku

náboženstvo: rímsko-katolícke náboženstvo:3

                   evanjelické augsburského vyznania:19

                   ateisti:10

                   iné a nezistené:4  

zamestnanosť: 93,11%

najstarší občan: Anna Marônková, 78 rokov

najmladší občan: Dominika Hluchá, 11 rokov

počet domov v osade:38

počet trvalo obývaných domov:23

počet chalúp:6

počet neobývaných domov:9