Napísal užívateľ Administrator   
Pondelok, 21 September 2009 18:30

Výsledky vstupných testov z matematiky, fyziky a chémie

V prvých dvoch týždňoch nového školského roka 2009/2010 absolvovali žiaci 5.-9.ročníka vstupné testy z hlavných prírodovedných predmetov. Vstupné testy boli obsahovo zamerané na zistenie miery trvácnosti vedomostí žiakov z učiva predošlého ročníka. Žiaci dosiahli v písomných testovacích úlohach tieto výsledky:

Predmety ---------Dosiahnutá úspešnosť v teste v % -------------
Trieda Matematika Fyzika Chémia
5.trieda 63,9% (nerobili) ------- --------
6.trieda 70,0% (65,8%) ------- --------
7.trieda 67,0% (65,5%)
55% (64,7%)
--------
8.trieda 75,7% (70%)
69,1% (73,8%)
--------
9.trieda 67,8% (58,6%)
58% (68,7%) 60,1% (51,5%)

V zátvorkach je uvedená dosiahnutá úspešnosť tried v koncoročných výstupných testoch, ktoré žiaci absolvovali v júni 2009

 
Napísal užívateľ Administrator   
Sobota, 19 September 2009 17:38

Slávnostné otvorenie európskymi fondami zrekonštruovanej školy

V piatok 18.septembra 2009 sa od 13. hodiny zapĺňala telocvičňa našej školy, aby privítala hostí
pozvaných na slávnostné otvorenie európskymi fondami zrekonštruovanej budovy školy.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili:
podpredseda Národnej rady SR Milan Hort
projektová manažérka Valéria Kaplanová
zástupcovia dodávateľskej firmy FKL a brat s.r.o
zástupcovia kooperujúcich firiem
delegácia Obecného zastupiteľstva družobnej miestnej časti Brno-Chrlice vedená
starostom Vladimírom Kučerom
starostovia a primátori blízkych i vzdialenejších obci a miest
poslanci Obecného zastupiteľstva Krajné vedení starostom obce Vladimírom Šusterom
zamestnanci Obecného úradu Krajné
pracovníci a zamestnanci ZŠsMŠ s jej riaditeľom Milanom Medveďom
sponzori školy a obyvatelia Krajného
Starosta obce odovzdal zástupcom dodávateľskej firmy a kooperujúcich firiem pamätné plakety,
ktorými ocenil ich aktívny podiel na úspešnom odovzdaní zrekonštruovanej budovy školy
žiakom a obyvateľom obce.
Po krátkych príhovoroch starostu obce, manažérky projektu, konateľa dodávateľskej firmy a
podpredsedu NR SR Milana Horta vystúpili s kultúrnym programom žiaci školy, ktorí pracujú
vo folklórnom súbore Krajňanček ako aj folkloristi zo súboru Krajňanec.
Po ich vystúpení sa všetci prítomní presunuli k hlavnému vchodu školy, aby symbolickým prestrihnutím pásky s európskou, slovenskou a krajňanskou tématikou odovzali zrekonštruovanú budovu ZŠsMS Krajné do užívania.
Zároveň si spoločne prezreli vynovené priestory tried, učební a priestorov predškolskej výchovy.


 
Napísal užívateľ Administrator   
Sobota, 29 August 2009 19:08

Nový školský rok v ZŠsMŠ Krajné začne až 7.septembra

zrekon3truovaná škoská budova

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Krajnom oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2009/2010 sa uskutoční z dôvodu prebiehajúcich kolaudačných úkonov v novozrekonštruovanej budove školy až v pondelok 7.septembra 2009 o 800 hodine. Posunutie termínu začiatku školského roka v našej škole schválil Krajský školský úrad v Trenčíne.

 
Napísal užívateľ Administrator   
Utorok, 25 August 2009 20:09

Škola po dvojmesačnom oddychu opäť volá...

 


O niekoľko dní skončia letné prázdniny a naša zrekonštruovaná škola opäť zavolá žiakov
do svojich priestorov. Po viac než ročnom čakaní žiakov aj učiteľov privítame nový
školský rok 2009-2010 v celkom nových triedach, odborných učebniach s novými žiackymi
lavicami a stoličkami a začne opäť školský kolotoč plný povinností a usilovného získavania
nových vedomostí a kompetencií.
Veríme, že vo vynovenej škole sa budeme všetci cítiť spokojne, bezpečne a vytvoríme
spoločne priateľskú pracovnú atmosféru.

Prinášame informáciu o tom, ako to počas školského roku bude v našej škole organizované:
Školský rok 2009/2010 sa začína 1. septembra 2009.
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2009 (streda).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2009 (štvrtok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2010 (piatok).
Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 22. januára 2010.
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2010 (utorok) a
končí sa 30. júna 2010 (streda).
Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21.júna 2010.

Prázdniny Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom
prázdnin
Termín prázdnin Začiatok
vyučovania po
prázdninách
jesenné 28 október 2009
(streda)
29.október - 30. október 2009 2. november 2009
(pondelok)
vianočné 22. december 2009
(utorok)
23.december 2009 - 8.január 2010 11. január 2010
(pondelok)
polročné 29. január 2010
(piatok)
1. február 2010
(pondelok)
2. február 2010
(utorok)
jarné 19. február 2010
(piatok)
22. február - 26. február 2010 1. marec 2010
(pondelok)
veľkonočné 31. marec 2010
(streda)
1. apríl - 6. apríl 2010 7. apríl 2010
(streda)
letné 30. jún 2010
(streda)
1. júl -31. august 2010 2. september 2010
(štvrtok)


 
Napísal užívateľ Administrator   
Pondelok, 29 Jún 2009 21:14

Olympijský festival detí a mládeže v ZŠsMŠ Krajné


V pondelok 29.júna 2009 sa na ihrisku TJ Slovan Krajné uskutočnil Olympijský festival detí a mládeže, ktorého sa zúčastnili deti a žiaci našej základnej a materskej školy. Súťažili v tradičných olympijských disciplínach - šprint na 100 metrov, skok do diaľky z miesta, beh na 400m a 1km, ale aj v neolympijských disciplínach - hod granátom, tenisovou loptičkou a kriketovou loptou, preskok cez olympijské kruhy, zahrali si malý futbal. Na tomto 4-hodinovom športovom podujatí vládol súťaživý duch a skvelá olympijská atmosféra, súťažiaci bojovali v rámci fair play a tí z najlepších boli ocenení diplomami a "olympijskými" medailami, ktoré si víťazi prevzali od hlavnej rozhodkyne pani učiteľky Zlaty Tomkovej.

     
     
     
     
     
     

Viac fotografií z tohto športového podujatia onedlho zverejníme v Galerii školských podujatí ...

 
Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2017 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!