Napísal užívateľ Administrator   
Streda, 22 September 2010 10:45

Multifunkčné ihrisko

Vážení športoví nadšenci!

Základná škola s materskou školou Krajné

Vás srdečne

pozýva

na 1. ročník spoločensko – športového podujatia

FUTBAL SPÁJA GENERÁCIE.

Program: Súťaž trojčlenných družstiev v netradičných zábavných disciplínach

Zloženie družstva: 1 dieťa, 1 dospelá dáma, 1 starý rodič, otec alebo dospelý príbuzný

Termín: 02.10.2010

Čas: 13.00 hod.

Sprievodným podujatím je opekanie na detskom ihrisku

Občerstvenie a strava sú zabezpečené.

Toto podujatie je súčasťou grantového programu

Rodinný futbal 2010.

Generálnym partnerom podujatia je

Západoslovenská energetika, člen skupiny E-ON.

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie neuskutoční. 
Napísal užívateľ Administrator   
Pondelok, 06 September 2010 18:48

Otvorenie nového školského roku 2010-2011

V telocvičných priestoroch našej školy sa 2.septembra 2010 od ôsmej hodiny začali schádzať žiaci školy, tí najmenší prváci ešte v doprovode svojich rodičov, aby si po zvukoch štátnej hymny SR vypočuli z úst riaditeľa školy Mgr.Milana Medveďa, že od tohto okamihu začal po dvoch mesiacoch letných prázdnin nový školský rok 2010-2011. Riaditeľ školy vo svojom príhovore k žiakom, učiteľom a rodičom pripomenul význam vzdelania a výchovy, úsilie učiteľov zavádzať do vyučovacieho procesu inovatívne metódy a formy a zaželal žiakom i učiteľom veľa úspechov v školskej práci.
K prítomným sa prihovoril aj starosta obce Ing. Vladislav Šuster, ktorý prisľúbil škole maximálnu podporu vo výchove a vzdelávaní a taktiež poprial všetkým pracovníkom školy a žiakom úspešný školský rok a rodičom žiakov veľa radosti z úspechov ich detí v školskom vyučovaní.
Otvorenie šk.roku Otvorenie šk.roku
Otvorenie šk.roku Otvorenie šk.roku

 
Napísal užívateľ Administrator   
Nedeľa, 29 August 2010 19:02

Organizácia školského roka 2010/2011

Školský rok 2010/2011 sa začína 1. septembra 2010. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2010 (štvrtok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2010 (piatok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2011 (pondelok). Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 24. januára 2011 (pondelok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2011 (utorok) a končí sa 30. júna 2011 (štvrtok). Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 22. júna 2011 (streda).
Školský rok 2010/2011 bude trvať spolu 251 pracovných dní.
 
Napísal užívateľ Administrator   
Streda, 30 Jún 2010 19:34

Slávnostné ukončenie školského roka 2009/2010

Za účasti starostu obce Krajné Ing.Vladislava Šustera sa v telocvični ZŠsMŠ stretli v posledný deň školského roka 2009/2010 všetci žiaci, učitelia, ostatní pracovníci školy a rodičia žiakov, aby si z úst riaditeľa Mgr. Milana Medveďa vypočuli zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov, ktoré žiaci školy dosiahli po roku práce vo vynovenej škole, ktorá bola zrekonštruovaná z európskych štrukturálnych fondov. Pán riaditeľ vo svojom príhovore poďakoval všetkým žiakov, pedagogických a prevádzkovým pracovníkom za ich prácu v uplynulom školskom roku a zvlášť vyzdvihol a odmenil dosiahnuté vzdelávacie výsledky najlepších žiakov z jednotlivých tried. Ocenil tiež, že vďaka dobrej spolupráci s obcou sa podarilo popri materiálnom vybavení priestorov školy, zrealizovať vybudovanie športového areálu s umelým povrchom, ktorý využívajú nielen našej žiaci školy, ale aj miestni športovci a záujemci z radov občanov.
Slávnostné ukončenie 2009/2010 Slávnostné ukončenie 2009/2010 Slávnostné ukončenie 2009/2010
Slávnostné ukončenie 2009/2010 Slávnostné ukončenie 2009/2010 Slávnostné ukončenie 2009/2010
Slávnostné ukončenie 2009/2010 Slávnostné ukončenie 2009/2010
Záver slávnosti patril už tradične odchádzajúci deviatakom, ktorí opúšťajú priestory našej školy, aby pokračovali v štúdiu na stredných školách. Deviataci sa rozlúčili so svojimi učiteľmi, upratovačkami, kuchárkami a spolužiakmi krátkym príhovorom a programom doplneným spomienkovou prezentáciu toho, čo zažili počas svojich deviatich rokov v našej škole. Riaditeľ školy spoločne s pánom starostom zaželali odchádzajúcim deviatakom veľa úspechov v ďalšom štúdiu

Na záver poprial riaditeľ školy všetkým žiakom a učiteľom prázdniny plné krásnych
slnečných dní, oddychu, zaujímavých prázdninových zážitkov a načerpanie nových
síl potrebných pre nový školský rok. Dovidenia o dva mesiace!
 
Napísal užívateľ Administrator   
Utorok, 29 Jún 2010 17:26
Olympijský festival detí a mládeže 2010 v našej škole
V utorok 29.júna 2009 sa v obecnom športovom areáli TJ Slovan Krajné uskutočnil Olympijský festival detí a mládeže 2010, ktorého sa zúčastnili deti a žiaci našej základnej a materskej školy. Súťažili v tradičných olympijských disciplínach- šprint na 100 metrov, skok do diaľky z miesta, beh na 400m a 1km, ale aj v neolympijských disciplínach - hod granátom, tenisovou loptičkou a kriketovou loptou.. Na tomto 4-hodinovom športovom podujatí vládol súťaživý duch a skvelá atmosféra, súťažiaci bojovali v rámci fair play a tí z najlepších boli "olympijskými" medailami, ktoré si víťazi prevzali od hlavnej rozhodkyne olympijskeho festivalu pani učiteľky Zlaty Tomkovej. Viac v školskej galérii....
OFDM2010
     
     
 
Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2017 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!