Napísal užívateľ Administrator   
Utorok, 20 September 2016 18:43


DEŇ GRAMOTNOSTI – V perníkovej chalúpke

Dňa  8. septembra 2016  počas "Dňa gramotnosti" sa naše včielky - prváčikovia ocitli  v rozprávke O  perníkovej chalúpke.

Prvá vyučovacia hodina bola zameraná na čitateľskú gramotnosť.
Cieľ vyučovacej hodiny:  Vedieť prerozprávať obsah rozprávky, charakterizovať  kladné a záporné postavy.

V rozprávke O perníkovej chalúpke deti pracovali na interaktívnej tabuli, počúvali rozprávku, ktorú rozprávala pani učiteľka. Po odznení rozprávky sa  niektorí prváčikovia pokúsili prerozprávať rozprávku. Najviac sa im páčila práca s pracovným listom, v ktorom riešili jednoduché úlohy. Napríklad: "Vyfarbi, čo deti zbierali v lese".

 Deň gramotnosti  Deň gramotnosti
   
 Deň gramotnosti  Deň gramotnosti

Druhá vyučovacia hodina bola zameraná na matematickú gramotnosť.
Cieľ vyučovacej hodiny: Vedieť rozlíšiť pojmy vpravo – vľavo, hore - dolu.

Hrali sme sa hru "Hľadáme medovníčky". Úlohou  našich prvákov bolo v triede nájsť schované medovníčky. Vo dvojici vychádzali za dvere,  v triede  sme schovali medovníčky a deti, ktoré vošli do triedy  ich museli nájsť a presne definovať, kde boli ukryté. K spestreniu vyučovacej hodiny prispela aj omaľovávanka, ktorú si deti vyfarbili.

 Deň gramotnosti

Na tretej vyučovacej  sme sa  venovali grafickej gramotnosti.
Cieľ vyučovacej hodiny: Rozvíjať schopnosť postrehnúť základné línie v písacích cvikoch. Nacvičovali sme si  písanie prípravných cvikov.

Vytvárali sme grafickým prejavom plot okolo chalúpky a škridle na perníkovú chalúpku.

 Deň gramotnosti
 
 Deň gramotnosti  Deň gramotnosti

Štvrtá vyučovacia. hodina  bola zameraná na  výtvarno- grafickú gramotnosť.
Cieľ vyučovacej hodiny: Vedieť jednoduchými líniami dotvoriť  celok.

Deti dotvárali  vystrihnuté medovníčky tak, že ich vyzdobovali voskovkami. Potom nalepovali medovníčky na pripravenú perníkovú chalúpku. Deti nezaháľali ani počas prestávok. Spoločne sme si  v našom čitateľskom kútiku prezerali obrázkové knihy a časopisy.

Na záver sme si zhodnotili "Deň v perníkovej chalúpke." Bol skutočne náročný, ale zvládli sme ho veľmi dobre. Šikovné včielky dostali za usilovnosť dukátiky a sladkosť.

 Deň gramotnosti  Deň gramotnosti 

Ľubica Karliková


 
Napísal užívateľ Administrator   
Utorok, 13 September 2016 09:05

Návšteva dopravného ihriska

V piatok 9. septembra 2016 sme sa prebudili do slnečného  rána a  všetci žiaci primárneho vzdelávania  mohli  navštíviť dopravné ihrisko vo Vrbovom. Prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci sa ocitli na ozajstnom dopravnom ihrisku, kde bolo veľa značiek, semaforov, ale aj lákavé motokáry a bicykle. Spoznávať dopravné značky, riešiť jednoduché dopravné situácie, s ktorými sa stretávame ako chodci a cyklisti pre mnohých  žiakov nebolo ľahké.

Návšteva dopravného ihriska  Návšteva dopravného ihriska 

Niektorí boli šikovní a vedomosti získané v škole vedeli veľmi dobre preniesť do praktických situácií. Patrí im pochvala. Naši najmenší  prváci boli na dopravnom ihrisku po prvýkrát. Rozprávali si s pánom inštruktorom o tom, na čo slúži bezpečnostný pás, sedačka a na záver si zahrali pexeso s dopravnými značkami . 

Návšteva dopravného ihriska  Návšteva dopravného ihriska 
   
Návšteva dopravného ihriska Návšteva dopravného ihriska

Pekný deň na dopravnom ihrisku sa skončil, verím, že žiaci si odniesli nielen teoretické vedomosti, ale získali aj praktické skúsenosti, ktoré budú uplatňovať v bežnom živote.

Ľubica Karliková


 
Napísal užívateľ Administrator   
Nedeľa, 11 September 2016 18:00

Trieda usilovných včielok

Trieda usilovných včielok

V našej prváckej  triede sedí 20  malých včielok,  ktoré 5. septembra 2016 prekročili po prvýkrát  bránu našej školy. Sú to títo prváčikovia:
Simonka Balážová,  Lenka Ďurcová,  Adrianka Fabianová,  Martinko Firster, Danielko Gajar,  Sárka Halašová,  Vaneska Kotlárová,  Adamko Kovář, Šimonko Lovecký,  Miško Lančarič,  Paťko Macúch,  Jakubko Marušík, Maťko Moravec,  Maťko Mozolák,  Samko Novomestský, Romanko Pagáč, Števko Parči,  Natálka Sadloňová,  Dávidko Suchánek  a  Ľubka Ulmanová.

V triede je veselo. Zaujíma nás všetko okolo nás. Od prvej chvíle nás sprevádza včielka, ktorú sme si pomenovali  včielka Bzučalka. Naučí nás písať, počítať, čítať prvé písmenká.

Včielka Bzučalka

 Spolu  s Lienkou Školienkou, s ktorou sa budeme stretávať na triednických hodinách,  nám predstavia zaujímavé príbehy  ktoré sú poučné a prinesú nám  veľa potrebných rád  pre život. Včielka Bzučalka sedí medzi nami a sleduje, čo všetko sa deje v našej triede. Môžeme si ju zobrať na návštevu domov, ale na to potrebujeme dostatok dukátov, s ktorými sa hodnotíme. Dukáty dostávame od pani učiteľky za usilovnosť, za  dobré skutky, ukážkové správanie, ale môžeme o ne veľmi rýchlo prísť, keď vyvedieme niečo nevhodné, čo porušuje školský poriadok. Keď máme dukátov plný mešec, môžeme si ich zameniť vo výmennom obchode u pani učiteľky.

Naša pani učiteľka sa volá Ľubica Karliková a pani vychovávateľka je Olinka Zemanová. S nimi budeme zdieľať školské úspechy a pomôžu nám prekonávať prvé prekážky v škole.
Všetci sa tešíme na pekné chvíle strávené v našej triede s kamarátmi a s pani učiteľkami.

Toto je naša trieda:

Trieda usilovných včielok Trieda usilovných včielok 
   
Trieda usilovných včielok Trieda usilovných včielok

Ľubica Karliková


 
Napísal užívateľ Administrator   
Piatok, 09 September 2016 19:41

Čitateľská súťaž pre ôsmakov

To, že schopnosť čítať a rozumieť prečítanému je dôležitým predpokladom úspešnosti dieťaťa v škole, je všeobecne známe. Preto v našej škole vymýšľame už tradične pre deti rôzne aktivity, ktoré majú zlepšiť ich vzťah ku knihám a čítaniu vôbec. Pri príležitosti „Roka čitateľskej gramotnosti“, ako školský rok 2016/2017 nazvalo ministerstvo školstva, som pre mojich ôsmakov pripravila súťaž. Od septembra budeme každý mesiac súťažiť o titul „Čitateľ mesiaca“.
Žiaci majú prečítať knihu, priniesť ju na hodinu literatúry a porozprávať o nej spolužiakom. Nesmú však prezradiť príliš veľa. Povedia len:
1.    aký je to žáner
2.    o čom kniha je
4.    vyberú a prečítajú v triede časť knihy, ktorá ich najviac zaujala (maximálne 1 strana).

Cieľom bude „navnadiť“ spolužiakov, aby si aj oni knihu prečítali. Potom súťažiaci napíšu príspevok na web školy, do rubriky „Ôsmacke tipy na dobré knihy“.
Príspevok má obsahovať:
1.    názov knihy a meno autora
2.    fotografiu obálky knihy
3.    jej krátku recenziu (hodnotenie) – asi 10 viet.

Každý žiak môže v mesiaci prečítať a prezentovať viac kníh. Ten z nich, ktorý prečíta najviac kníh a súčasne o nich napíše, získa titul „Čitateľ mesiaca“. Každý nositeľ tohto titulu získa hodnotnú knižnú odmenu.
Dúfam, že súťaž bude prínosom nielen pre ôsmakov, ale aj pre ostatných žiakov našej školy, a že ôsmacke tipy (odkaz na rubriku nájdete na hlavnej stránke školy vľavo) inšpirujú k prečítaniu zaujímavých kníh aj ich.

Čitateľska súťaž pre ôsmakov     Čitateľska súťaž pre ôsmakov

 

Mgr. Viera Boorová


 
Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2016 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!