Portál Základnej školy s materskou školou Krajné
Napísal užívateľ Administrator   
Utorok, 16 December 2014 21:01

ROZHODLI STE SA ?

Vážení občania!

    Dňa 1.1.2002 vstúpil do platnosti zákon č. 561/2001 Z.z. o daniach z príjmov. Tento umožňuje zamestnaným a podnikateľským subjektom rozhodnúť sa a poukázať 2% zo zaplatenej dane presne určeným prijímateľom.
    Základná škola s materskou školou Krajné je zaregistrovaná Notárskou komorou v centrálnom zozname. Takže je možné škole túto čiastku venovať. Venovanie 2% z daní je bez poplatkov a nezvyšuje Vaše daňové zaťaženie. Čiastku na základe Vášho rozhodnutia vráti daňový úrad škole z dane, ktorú ste Vy v minulom roku štátu odviedli.
 Tu si môžete stiahnuť:--Tlačivo,--. Ďalšie informácie nájdete v škole, alebo na t.č. 032/7786107.

Ďakujeme!


 
Napísal užívateľ Administrator   
Pondelok, 23 Február 2015 14:19

Dejepisná olympiáda

Dňa 12.2.2015 sa v Základnej škole Viestova v Myjave konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali 3 žiačky. Úspešnými riešiteľkami olympiády sú Lucia Janeková z 9. ročníka a Tereza Baranovičová z 8. ročníka. Tereza v kategórii D žiakov 8. ročníka zvíťazila a z 1. miesta  postupuje do krajského kola

.Okresné kolo DO 2015

Blahoželáme!


 
Napísal užívateľ Administrator   
Pondelok, 09 Február 2015 19:39

BLAHOŽELÁME,

žiačke druhého ročníka Natálke Vičanovej za 3. miesto v okresnej recitačnej súťaži „ Šaliansky Maťko.“


 
Napísal užívateľ Administrator   
Piatok, 13 Február 2015 21:42

Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2015/2016

zapis

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Krajnom oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy pre školský  rok 2015/2016 sa uskutoční v dňoch 2. marca 2015 – 6. marca 2014 v čase od 12.00 hod – 14.00 hod v budove Základnej školy s materskou školou v Krajnom.

K zápisu je potrebné priniesť:
-vyplnenú žiadosť s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od ošetrujúceho lekára (žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nebude akceptovaná.)
-rodný list dieťaťa. 
 
Do materskej školy sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, ktoré má osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky – neplienkované. V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) sa prednostne do materskej školy prijímajú deti:
♣ rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
♣ deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
♣ deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia PŠD.

V prípade zvýšeného záujmu rodičov budú po splnení zákonom stanovených podmienok pri prijímaní uprednostnené deti:
♣ s trvalým pobytom v spádovej obci
♣ deti zamestnaných rodičov,
♣ deti, ktorých súrodenci už navštevujú Materskú alebo Základnú školu v Krajnom.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžete vyzdvihnúť v budove Základnej školy s materskou školou v Krajnom alebo stiahnuť na www.zskrajne.sk v sekcii Materská škola.


 
Napísal užívateľ Administrator   
Pondelok, 09 Február 2015 19:21

Hodnotenie zápisu budúcich prvákov

Dňa 2. februára 2015 sa v našej škole uskutočnil zápis budúcich prvákov. Trieda sa premenila na lúčne kráľovstvo a malé chrobáčiky zadávali deťom úlohy  na stanovištiach. Každé dieťa dostalo čelenku s chrobáčikmi a malú lienku, na ktorú si všetky deti dokresľovali  bodky za splnenú úlohu. Naša lúka bola plná chrobáčikov a každý čakal s jednou úlohou.  Na prvom stanovišti sa včielka presvedčila, či  budúci prváci majú dobrý  postreh. Hľadali odlišnosti na podobných obrázkoch.

Zápis do 1.ročníka2015  Zápis do 1.ročníka2015 

Druhý chrobáčik – lienka, ukrývala veľmi jednoduchú úlohu. Deti mali podľa predlohy poskladať vláčik, ktorým  cestujú chrobáčiky do sveta . V tejto úlohe si lienka zistila ako deti poznajú farby a geometrické tvary. Tretie stanovište nám otvorilo bránu do sveta počítania. S mravčekom sme počítali do šesť, dokresľovali, vyfarbovali.  Veselé rozprávanie o obrázkoch nám ponúklo štvrté stanovište, tam nás čakal čmeliak, ktorý zisťoval, aké vyjadrovacie schopnosti, slovnú zásobu, ale aj výslovnosť majú naši budúci prváci.

Zápis do 1.ročníka2015  Zápis do 1.ročníka2015 

Pri piatom stanovišti sa lúčny koník pozorne prizeral ako deti ovládajú pojmy vpravo, vľavo, hore, dolu, nad, pod a podobne.  Pozoroval a hodnotil aj grafomotorický prejav detí. Na šiestom stanovišti svrček zisťoval, či si deti dokážu zaviazať šnúrky na svojich topánočkách, a či si vedia pozapínať gombíky na kabáte. V záverečnej úlohe a na poslednom stanovišti boli pripravené domáce zvieratká a úlohou detí bolo správne pomenovať každé zvieratko.

 Zápis do 1.ročníka2015 Zápis do 1.ročníka2015 

Za vyriešené úlohy, za svoju statočnosť a šikovnosť boli všetky deti odmenené. Deti, ktoré bolo zapísané v našej škole do 1. ročníka, ale aj tie, ktoré by si to rozmysleli a chceli by 2. septembra 2015 zasadnúť do prváckych lavíc čaká prekvapenie, darček v podobe zakúpenia niektorých učebných pomôcok v hodnote 15 Eur.  Tešíme sa na Vás milí prváci.

pani učitelky 1.stupňa


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2015 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!