logo.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes321
mod_vvisit_counterVčera690
mod_vvisit_counterTento týždeň3062
mod_vvisit_counterTento mesiac21441
mod_vvisit_counterVšetky2064964
Napísal užívateľ Administrator   
Sobota, 08 Máj 2021 07:39

Deň matiek.

 

Ani tento rok sme nezabudli na naše maminky a babičky. S nadšením  sme vyrábali a pripravovali darčeky.

 

Deň matiek Deň matiek
Deň matiek Deň matiek

Ľúbime Vás.


 
Napísal užívateľ Administrator   
Piatok, 30 Apríl 2021 19:15

Vážení kolegovia, rodičia!

Nakoľko okres Myjava sa naďalej nachádza v III. stupni varovania, od 03.05.2021 prebieha vyučovanie podľa súčasného stavu:

MŠ, I.stupeň, 8., 9. ročník prezenčne, 5. - 7. ročník dištančne.

Od budúceho týždňa sa od žiakov nevyžaduje negatívny výsledok testu, nepreukazuje sa testovanie aspoň jedného zákonného zástupcu. Povinne sa odovzdáva iba prehlásenie o bezinfekčnosti - najaktuálnejšiu formu prikladám, bude pripravená aj pri rannom filtri.Ostatné opatrenia ostávajú v platnosti. Všetky zariadenia pracujú v doterajšom režime. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti v škole odporúčam, ale nechávam na zvážení rodičov testovanie žiakov a ostatných členov domácnosti. Oznamujem, že pokiaľ bude možné testovanie kloktacími testami, budeme ho v škole realizovať. Je jednoduché, presné, zvládnu ho žiaci bez pomoci a tiež zvýši bezpečnosť v triedach.

Milan Medveď, riaditeľ školy


 
Napísal užívateľ Administrator   
Piatok, 30 Apríl 2021 12:14

Deň zeme

22. apríla si každoročne pripomíname Deň zeme. Ani naši žiaci na prvom stupni nezaháľali a aktívne sa zapojili do čistenia spolu s pani učiteľkami v družine. My sme sa ale chceli dozvedieť viac a preto sme si na hodine prírodovedy porozprávali, prečo tento deň vznikol a ako sa máme o našu Zem starať. Aby sme si aj naďalej pripomínali čo pre nás naša planéta znamená, vytvorili sme niekoľko krásnych diel, ktoré nám to majú pripomínať.

Deň zeme

Deň zeme Deň zeme
Deň zeme Deň zeme
Deň zeme Deň zeme
Deň zeme Deň zeme

Veď posúďte sami!

Mgr. Katarína Jarošová


 
Napísal užívateľ Administrator   
Streda, 07 Apríl 2021 17:32

MotýlikZápis detí do materskej školy

Motýlik

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Krajnom
vyhlasuje zápis detí do materskej školy
pre školský rok 2021/22.

Žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy sa budú prijímať od 3.mája do 7. mája 2021.

Žiadosť je potrebné doručiť v stanovenom termíne:
>>> elektronicky na e-mailovú adresu: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript alebo
>>> doručením (osobne alebo poštou) na adresu školy: Základná škola s materskou školou, 916 16 Krajné 173.

Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná. V súlade s platnou legislatívou žiadosť musí byť podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami.
V prípade podania žiadosti elektronickou formou je potrebné originál žiadosti predložiť do MŠ najneskôr do 30.5. 2021.

Žiadosť si môžete stiahnuť na školskom webovom sídle v sekcii Materská škola.

Do materskej školy sa prijíma dieťa od troch rokov jeho veku, ktoré má osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) sa prednostne do materskej školy prijímajú:

Motýlik
odrazkadeti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

V prípade zvýšeného záujmu rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ, sa budú po splnení zákonom stanovených podmienok  prednostne prijímať deti:

odrazkastaršie ako tri roky,
odrazkas trvalým pobytom v spádovej obci,
odrazkadeti zamestnaných rodičov
odrazkadeti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ alebo ZŠ v Krajnom

Motýlik Motýlik Motýlik Motýlik Motýlik Motýlik    

 
Napísal užívateľ Administrator   
Nedeľa, 04 Apríl 2021 12:03

Vážení rodičia!

Dňa 31.03.2021 Vyhláškou č.152 RÚVZ Trenčín zrušil zákaz prezenčného vyučovania. Týmto Vám oznamujem, že od 07.04.2021 /od stredy/ sú v prevádzke všetky zariadenia.

MŠ od 6.30 do 15.30, vstup do budovy zadným vchodom. ZŠ I.stupeň podľa rozvrhu hodín. ŠKD od 6.30 do 15.30, vstup hlavným vchodom, skupiny sa nepremiešavajú. ZŠ II.stupeň pokračuje v dištančnom vzdelávaní.

Podmienkou prezenčného vyučovania a návštevy MŠ je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, potvrdenie o prekonaní ochorenia nie starší ako 90 dní, pričom za 1.deň sa počítadeň pozitívneho výsledku testu. Prosím o testovanie oboch rodičov. Ostatné hygienické a bezpečnostné podmienky sú v platnosti tak, ako v minulosti. Rúška sú na I.stupni povinné, v MŠ doporučujem.

Všetky deti sú automaticky prihlásené na stravovanie. Rodičia žiakov I.stupňa, ktorí nemajú záujem o vyučovanie v škole, nahlásia svoje rozhodnutie mne. Strácajú však nárok na pandemické ošetrovné. Dištančné vzdelávanie je zrušené, úlohy sa budú zasielať cez edupage. Rodičia detí, ktorí majú záujem o návštevu MŠ, nahlásia záujem zástupkyni pre MŠ. Odhlasovanie zo stravy hláste vedúcej ŠJ. V prípade elektronického zasielania negatívnych výsledkov testov, prosím o ich zaslanie na moju adresu, aby som ich pracne nemusel dohľadávať.

Výsledky slúžia iba k nahliadnutiu, neuchovávame ich. Každé dieťa musí mať vyhlásenie o bezinfekčnosti /v prílohe/, môžete ho vyplniť aj ráno pri vstupe, kde budú pripravené prázdne formuláre. Žiadam o dodržiavanie hygienických a bezpečnostných opatrení. Zodpovedne zvážte akékoľvek príznaky členov spoločnej domácnosti, stretnutia s pozitívnymi osobami a v takomto prípade deti do školy neposielajte. Otázky zasielajte mne, telefonujte na 0915 792 159.

Príloha: čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Želám pokojné prežitie sviatočných dní.

Milan Medveď, riaditeľ školy


 
Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2022 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!