logo.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes7795
mod_vvisit_counterVčera21305
mod_vvisit_counterTento týždeň63795
mod_vvisit_counterTento mesiac100000
mod_vvisit_counterVšetky3414211
Napísal užívateľ Administrator   
Piatok, 08 December 2023 13:01

Inkluzívny tím na miestnej základnej škole: Spoločne pre úspech každého dieťaťa

V posledných rokoch v súvislosti so školstvom často počuť o inklúzii, integrácii, začleňovaní, individualizácii a o rôznych iných „novotách“. Aj naša škola v Krajnom je súčasťou tohto pokroku vo vzdelávaní, preto by sme vám radi priblížili, čo sa u nás deje na poli inklúzie.

Ako do každej školy, i do tej našej, chodia deti s rôznymi vrodenými dispozíciami a povahovými črtami. Veselé, šikovné, radostné, ochotné, ambiciózne, rešpektujúce a zdravé, ktoré dosahujú výborné vzdelávacie výsledkya zúčastňujú sa rôznych súťaží. Venujeme sa však aj deťom, ktoré musia vynaložiť obrovské úsilie, aby sa dokázali začleniť do školského života a dosahovať dobré výsledky v škole ich stojí množstvo síl. Či už ide o deti s poruchami sluchu alebo zraku, poruchami pozornosti alebo telesné znevýhodnenie, my, v krajnianskej škole, veríme, že všetky deti si zaslúžia rovnaké šance na vzdelávanie.

V našej škole už niekoľko rokov pôsobí tzv. inkluzívny tím tvorený špeciálnou pedagogičkou a pedagogickými asistentkami. Prvoradým cieľom tohto tímu je pomáhať deťom so znevýhodnením, aby sa mohli v škole rozvíjať rovnako ako ich rovesníci. Úlohou tímu je tiež pôsobiť preventívne, teda pracovať so všetkými deťmi tak, aby sa ťažkosti a problémy nevytvárali alebo ďalej neprehlbovali.

Po prvýkrát začala v škole pôsobiť asistentka učiteľa už pred ôsmimi rokmi. Počet asistentiek sa postupne zvyšoval podľa potrieb detí. V súčasnom školskom roku máme päť pedagogických asistentov a jednu špeciálnu pedagogičku, ktorá pracuje v škole už šesť rokov. Jej hlavnou úlohou je hľadať spôsoby, ako pomôcť konkrétnym deťom, vyhľadávať deti a situácie, ktoré by mohli byť do budúcna rizikové a pracovať preventívne. V neposlednom rade komunikuje s rodičmi a učiteľmi a hľadá spôsoby, ako im pomôcť pri práci s dieťaťom. Predĺženými rukami, nohami a očami špeciálnej pedagogičky sú práve pedagogické asistentky. Ich úlohou je priamo pracovať s jednotlivými žiakmi tak, aby dokázali zvládať nároky vyučovacieho procesu. Súčasne pomáhajú učiteľom a vytvárajú im priestor na to, aby sa mohli naplno venovať aj ostatným žiakom v triede.

Inkluzívny tím venuje svoju pozornosť aj žiakom, ktorým sa v škole nedarí, hoci sa nepovažujú za žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Včasná pomoc tímu pomáha týmto deťom k lepším výsledkom, vyššiemu sebavedomiu a celkovému pozitívnemu prístupu ku škole. Vedomosti aj hodnotenie žiakov, s ktorými pracuje náš tím, sú lepšie a deti zažívajú pocit úspechu. Spolupráca učiteľov a inkluzívneho tímu je kľúčová pri vytváraní čo najvhodnejších podmienok pre deti, ktoré podporu pri vzdelávaní potrebujú. Učitelia, asistentky a špeciálna pedagogička spoločne hľadajú nové možnosti i prístupy pri riešení ťažkostí a usilujú sa proces učenia deťom zjednodušiť, zefektívniť a spríjemniť.

V škole sú k dispozícii dve účelne a vkusne zariadené miestnosti, v ktorých je možné s deťmi pracovať individuálne. Miestnosti sú vybavené špeciálnymi didaktickými a kompenzačnými pomôckami i materiálmi, vďaka ktorým dokážeme aj žiaka so špeciálnymi potrebami previesť labyrintom úloh.

Ak sa napríklad v triede objaví žiak, ktorý má ťažkosti v rozpoznávaní dlhých a krátkych hlások, vyskytnú sa problémy s diktátmi a celkovo s písomným prejavom, inkluzívny tím sa dostáva do stavu pohotovosti. Ak sa žiak napriek vlastnej veľkej snahe neposúva a nezlepšuje, špeciálna pedagogička v spolupráci s učiteľom navrhne také kroky, aby aj takýto žiak dokázal v rámci svojich možností napredovať a zažil pocit úspechu. V prípade, že žiak nedostane včasnú podporu pri svojom vzdelávaní, problémy sa nabaľujú, čo sa negatívne odráža na psychickom stave dieťaťa a tiež na jeho vzťahu k iným ľuďom.

Vďaka inkluzívnemu prístupu k vzdelávaniu vieme identifikovať silné stránky žiaka a na ich základe vypracovať individualizované programy, zásluhou ktorých môže každé dieťa napredovať vlastným tempom. Dokážeme dieťa začleniť do kolektívu tak, aby nezažívalo pocity frustrácie a odmietnutia. Takto vedené dieťa má všetky predpoklady prekonať svoj hendikep, naplno využiť svoj potenciál a zaradiť sa do spoločnosti ako jej plnohodnotný a sebavedomý člen.

V rámci práce špeciálneho pedagóga sa naša škola môže pochváliť ešte jedným prvenstvom. Ako jediná spomedzi škôl v širokom okolí má certifikovaného terapeuta v metóde Dr.Sindelar. Táto metóda pomáha deťom, ktoré majú rôzne poruchy učenia, sústredenia alebo správania. A ako táto metóda vyzerá v praxi? Dieťaťu sa zostaví tréningový plán terapie, pričom pozornosť sa cielene zameria na tú oblasť, ktorú má dieťa oslabenú. Pedagogické asistentky, špeciálna pedagogička alebo rodičia denne robia s deťmi cvičenia zamerané na posilnenie daného oslabenia. Úspechy detí sa pravidelne prehodnocujú a navrhujú sa ďalšie postupy práce.

Pre predškolákov naša škola ponúka program Fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, vďaka ktorému sa výrazne znižujú ťažkosti s učením v prvej triede, pretože nervová sústava je lepšie pripravená na nácvik čítania a písania. Učenie tak prebieha pre deti prirodzenejšie, radostnejšie, viac ich zaujíma a v konečnom dôsledku sa im aj lepšie darí.

So žiakmi na našej škole pracujeme aj s ďalšími programami, ako napríklad KUPOZ na rozvoj pozornosti alebo ROPRATEM, program zameraný na ROzvoj PRAcovného TEMpa.

S deťmi so špeciálnymi výchovo-vzdelávacími potrebami pracujú pedagogické asistentky a školská špeciálna pedagogička nielen počas vyučovania, ale aj v popoludňajších hodinách, kedy prebieha individuálna aj skupinová práca. Členovia inkluzívneho tímu sú k dispozícii každému, kto potrebuje pomoc alebo radu. Inkluzívny tím na našej základnej škole nie je len pracovný kolektív, ale rodina, ktorá verí, že každé dieťa môže dosiahnuť úspech. Práca tímu prináša pozitívne výsledky nielen v školskom prostredí, ale aj v rozvoji osobnosti a sociálnych zručností detí. Je vidno, ako spolupráca s rodinou a inkluzívny prístup môžu vytvoriť školu, kde sa každé dieťa cíti vítané a podporované na svojej ceste k vzdelaniu a osobnému rastu. Žiaci dosahujú nielen lepšie študijné výsledky, ale hlavne prekračujú každé ráno prah svojej triedy s väčšou radosťou.


 


Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2024 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!