logo.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes7560
mod_vvisit_counterVčera21305
mod_vvisit_counterTento týždeň63560
mod_vvisit_counterTento mesiac100002
mod_vvisit_counterVšetky3413974
Napísal užívateľ Administrator   
Streda, 11 Marec 2009 19:05

Vízia školy v oblasti výchovy a vzdelávania detí na našej škole

    Vychovávať žiakov, ktorí dokážu slušne vyjadriť a zdôvodniť svoje názory, vystupovať sebaisto pred staršími a spoločnosťou, uplatňovať svoje poznatky, vedomosti a skúsenosti v reálnom živote.

    Budovaním materiálnej základne, využívaním najefektívnejších metód, foriem a pomôcok zabezpečiť tvorivé osvojovanie si poznatkov a vedomostí žiakmi.

    Pozitívne pôsobenie na žiakov zamerať nielen na vzdelávaciu, ale aj na výchovnú oblasť, vytvoriť priestor a možnosti pre organizovanie záujmových a výchovných aktivít a podujatí v mimovyučovacom čase.

    Dlhodobo zapájať rodičov do formovania, smerovania a práce školy, otvoriť školu verejnosti a vytvárať vzťahy medzi školou, rodičmi a verejnosťou na základe partnerstva.

Spôsoby dosiahnutia cieľov.

Humanizácia školy a výchovy.

Uplatňovanie zásady:
" čo počuješ - zabudneš, čo vidíš - zapamätáš si, čo vyskúšaš - pochopíš " vo vyučovaní.

Využívanie internetu v práci učiteľa.

Využitie IKT a výukových programov vo všetkých predmetoch.

Využívanie Lego - učební vo vyučovaní na I.stupni.

Plnenie úloh stanovených v projekte škôl podporujúcich zdravie.

Maximálne využitie možností organizovania exkurzií, výletov, besied so zaujímavými ľuďmi, na zaujímavé miesta s cieľom spoznávať rôzne oblasti ľudskej činnosti,našej krajiny, poučiť sa zo skúseností iných.

Cieľavedomým organizovaním a podporou mimovyučovacej činnosti žiakov zabezpečovať prevenciu pred negatívnymi vplyvmi spoločnosti a učiť žiakov zmysluplne využívať voľný čas.

Prácou a aktivitou školy, úspechmi žiakov pritiahnuť záujem rodičov a verejnosti o dianie v škole, podporu a pomoc.

Zmena v učebnom pláne – zvoliť variant s rozšíreným vyučovaním jazykov, t.j. od 3.ročníka povinný Anglický jazyk a od 7.ročníka povinný Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk.

Nadviazanie partnerstva so školami v rámci EU s cieľom spolupráce, jazykového rozvoja a výmenných návštev žiakov.

Profil absolventa:

  • uvedomovať si svoje schopnosti

  • poznať svoje dobré i zlé vlastnosti

  • byť schopný spolupracovať a pracovať v tíme

  • byť zodpovedný za vlastné vzdelávanie, učenie sa a konanie

  • byť samostatný

  • byť spôsobilý vyhľadávať informácie a poznatky

  • poznať svoj jazyk, kultúru, tradície

  • byť schopný slušne vyjadriť a obhajovať svoj názor


 


Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2024 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!